O-STA

Slovenski transportno logistični grozd je v Luki Koper gostil visokega gosta iz Evropske komisije

V petek, 6. julija se je spremstvu ministrice za gospodarstvo gospe Teje Petrin mudil na krajšem obisku v Luki Koper gospod Fabio Colasanti,generalni direktor DG Podjetja pri Evropski komisiji. Uvodoma je goste pozdravil gospod Bruno Korelič, predsednik Uprave Luke Koper, d.d. Zatem sta bila prestavljena oba grozda: Slovenski transportno logisticni grozd in Avtomobilski grozd.

Srečanje je bilo prvenstveno namenjeno seznanitvi gospoda generalnega direktorja in gospe ministrice s sodelavci o interesih in pričakovanjih podjetij ter sodelujočih institucij za sodelovanje v projektu razvoja grozdov, s poudarkom na predlogih in pričakovanjih glede razvojne politike države, ki so usmerjeni v to in druge aktivnosti za doseganje večje mednarodne konkurenčnosti. Ob tem so bili delavci Ministrstva za gospodarstvo, ki delajo na projektu grozdov, neposredno seznanjeni s tem, kaj sta oba grozda dosegla do sedaj, s kakšnimi težavami se soočata ter s konkretnimi načrti za prvo fazo razvoja, ki bo trajala predvidoma do konca tega leta.

Drugi del srečanja je bil namenjen predstavitvi institucij in programov za pospeševanje podjetništva in razvoj znanja v regiji ter pogovoru o izkušnjah in predlogih za politiko pospeševanja podjetništva in konkurenčnosti.

Gostom so se predstavili Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije, Regionalni razvojni center in Euro info center Koper.

Po zanimivi diskusiji je gospod Colasante prisotne seznanil s politiko ter usmeritvami programa EU za pospeševanje podjetništva, zlasti pa so bile zanimive informacije o spremembah na področju financiranja s strani EU.