O-STA

Bayer izboljšuje svoj profil delodajalca

Nova blagovna znamka delodajalca je nastala z namenom, da bi v Bayer po celem svetu privabili nove talente

Ljubljana, 14. oktober 2015 - "Passion to innovate | Power to change" - geslo, ki predstavlja novo Bayerjevo blagovno znamko delodajalca. S to obljubo se podjetje pozicionira na konkurenčnem mednarodnem trgu in z njo želi privabiti največje talente na svetovnem trgu delovne sile. Preoblikovanje grafične podobe, ki odseva novo blagovno znamkodelodajalca, se odraža na Bayerjevih kariernih spletnih straneh v Nemčiji in nekaterih drugih državah, v družabnih medijih, kot je denimo LinkedIn in na lokalnih oglasih za delovna mesta v Nemčiji, podobne ukrepe pa so vpeljali tudi v ZDA, Kitajski in Braziliji. Do konca letošnjega leta bo nova blagovna znamka vpeljana tudi v preostale države.

Izstopajoča podoba s posebno obljubo
"Naša blagovna znamka delodajalca izraža občutek, kaj pomeni delati v Bayerju in kaj podjetje ponuja svojim zaposlenim. Če doprinesete strast do inovacij, vam damo moč, da nekaj spremenite," pravi Bayerjev direktor dr. Marijn Dekkers, ko pojasnjuje bistvo blagovne znamke delodajalca.

S svojo obljubo "Passion to innovate | Power to change" - "Strast za inovacije | Moč za spremembe", želi Bayer postati prepoznaven delodajalec in se pri tem razločiti od ostalih družb. "Močna in konsistentna globalna blagovna znamka delodajalca je pomemben dejavnik za privabljanje najbolj talentiranih posameznikov in za njihov obstanek na dolgi rok," pravi Bayerjev delavski direktor Michael König. "Blagovna znamka delodajalca krepi naš profil privlačnega delodajalca, ki lahko ponudi več kot ostale družbe."

Tesna povezava med poslanstvom in vrednotami
Novo blagovno znamko delodajalca so s skupnimi močmi razvili oddelek korporativne blagovne znamke, oddelek človeških virov in agencija Interbrand. Odraža poslanstvo podjetja "Bayer: Science For A Better Life" v delovni kulturi podjetja. Delo v Bayerju ponuja priložnost, da spremenite svet in izboljšamo življenja ljudi. Blagovna znamka delodajalca je tesno povezana tudi z Bayerjevimi vrednotami. Natančneje je nova blagovna znamka delodajalca osredotočena na štiri ključne zaobljube, za katerimi stoji Bayer:

· Bayer vam nudi svobodo in pooblastilo, da izzovete obstoječe stanje in razmišljate vnaprej.

· V Bayerju se lahko vključite v odprto in spodbudno sodelovanje z ljudmi, ki delijo vaše navdušenje za spreminjanje pionirskih idej v rešitve, s katerimi spreminjamo življenje.

· V Bayerju najzanimivejši družbeni izzivi navdihujejo naše ideje za izboljšanje življenj, naše razmišljanje pa ženejo potrebe naših strank.

· V Bayerju imate kot del vodilne družbe z močjo in vztrajnostjo, potrebno za izboljšanje življenja, tudi sami moč, da vplivate na današnji in jutrišnji svet.

Novi blagovni znamki delodajalca življenje vdihujejo impresivne podobe, ki kombinirajo za družbo pomembne megatrende s sporočilom "Passion to innovate | Power to change" in s ključnimi štirimi zaobljubami podjetja. Ključne slike prikazujejo zgodbe s čustvenim nagovorom.

Bayer v svoji tarčni skupini že uživa visok ugled med delodajalci na nemškem, pa tudi na slovenskem zaposlitvenem trgu. To dokazujejo številne nagrade in izsledki raziskav. Družba Bayer v Sloveniji je prejemnik priznanja za uglednega delodajalca, ki ga podeljuje zaposlitveni portal Mojedelo.com, poleg tega pa je tudi nosilec osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, ki ga podeljuje Ekvilib inštitut, kar dokazuje tudi dobro podobo podjetja na lokalnem, slovenskem trgu.

V letu 2013 je skupina Bayer zaposlila več kot 19.400 novozaposlenih ljudi po svetu in med njimi je bilo 4.900 akademsko izobraženih strokovnjakov ali menedžerjev. Samo v Nemčiji je tega leta Bayer zaposlil 660 univerzitetnih diplomantov, podjetje pa pričakuje, da bo to število ostalo na enaki ali celo višji ravni.

###

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2014 je imela skupina Bayer okoli 119.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 42,2 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,5 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 3,6 milijarde evrov. Te številke vključujejo tudi podatke za področje visokotehnoloških polimerov, ki je 6. oktobra 2015 vstopilo na borzo kot samostojno podjetje pod imenom Covestro. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

Kontakt:

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13
katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64
natasa.pecnik@bayer.com

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.