O-STA

Kako obvladati poplave?

Ker smo imeli v Sloveniji samo lani štiri ločene pomembnejše poplavne dogodke, vode pa so nas ogrožale tudi v letih 2012 in 2010, je torej področju potrebno posvetiti posebno pozornost. Da se seznanimo in podučimo o tem, kako ukrepati, bo v sredo, 28. oktobra, ob 19. uri v Kavarni Union v Ljubljani, dr. Primož Banovec iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani pripravil zanimivo predavanje "Kako obvladati poplave?".

Kolikšna je verjetnost, da nam ob močnem deževju voda zalije hišo?

Predavanje se bo odvilo v seriji poljudnoznanstvenih predavanj, ki potekajo ob večerih na javnih mestih v okviru projekta "Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu". Dr. Primož Banovec bo predstavil sodobna orodja za modeliranje poplavne nevarnosti, na podlagi katerih je mogoče predvideti razvoj poplavnih dogodkov, ki se še niso zgodili, a se z določeno statistično verjetnostjo bodo. Ta orodja so podlaga za ciljno urejanje vodotokov in ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na celotnih povodjih. V pomoč so torej pri pridobivanju podatkov in informacij o tem, kolikšna je verjetnost, da na primer v močnem deževju voda zalije hišo.

Raziskave in urejanje vodotokov

Izhodišče za predavanje, v katerem bodo nazorno prikazana orodja, ki se uporabljajo pri modeliranju poplav, predstavlja več kot 30 izvedenih kompleksnih hidrološko-hidravličnih modeliranj ter praktični primeri, ki izhajajo iz njih. Pri tem se razkrivajo številni in kompleksni razlogi za stanje na področju poplavne nevarnosti, ki ga spremljamo v Sloveniji. Sami modeli in rezultati modeliranja pa so osnova za konkretne procese odločanja na tem kompleksnem področju. Urejanje vodotokov ima v Sloveniji že večstoletno tradicijo, kar bo predstavljeno tudi kot zgodovinski okvir, ki je lahko podlaga za izboljšanje učinkovitosti urejanja voda v Sloveniji. Stanje je seveda povezano tudi s procesi rabe prostora, ki so se razvijali v tem obdobju, kakor tudi s procesi klimatskih sprememb, ki so že postale naša realnost.

Vabljeni, da se nam pridružite tudi vi. Vstop je prost.