O-STA

Polletni rezultati poslovanja LHB Bank

Poslovanje LHB Bank iz Frankfurta je bilo v prvi polovici leta 2003 uspešno. Dobiček po oblikovanju rezerv in pred obdavčitvijo je v prvem polletju presegel 2.1 mio EUR. Banka je v šestih mesecih povečala obseg zbranih depozitov s strani komitentov za 7 odstotkov, medtem ko je obseg danih kreditov narasel za 14 odstotkov. Dobre rezultate je banka dosega tudi na finančnih trgih.

Uspešno so poslovale tudi banke in družbe, v katerih je LHB kapitalsko udeležena. Tutunska banka iz Skopja je ob polletju dosegla dobiček pred davki v višini 2.3 mio EUR, družba LHB Finance iz Ljubljane 1.5 mio EUR, VB banka Banja Luka 0.6 mio EUR in Commercebank Sarajevo 140.000 EUR dobička.

LHB še naprej uspešno širi obseg svojih kapitalskih naložb na trgih bivše Jugoslavije. 1.julija 2003 je banka realizirala nakup Prve Preduzetnićke Banke a.d. iz Beograda, v kateri je sedaj 51-odstotni lastnik.