O-STA

LHB ponovno uspešna

LHB Internationale Handelsbank AG je 23. novembra 2006, s skupino 14 mednarodnih bank, v Frankfurtu slovesno podpisala pogodbo o najemu sindiciranega posojila v višini 60 milijonov EUR. To je tretje takovrstno posojilo, ki ga je LHB najela na mednarodnem trgu kapitala v zadnjih letih in hkrati tretji nastop na mednarodnem kapitalskem trgu letos. Marca letos je LHB najela podrejeni dolg v višini 20 milijonov EUR in v juniju izdala potrdilo o zadolžnici (po nemško Schuldscheindarlehen) v znesku 60 milijonov EUR.

Sindicirani kredit sta organizirala Commerzbank AG in ING Bank. Pripravljenost bank na sodelovanje je močno presegla začetni željeni znesek. Poleg tega so ponovno sodelovale banke, ki so bile prisotne že pri prvih dveh najemih sindiciranih kreditov, kar kaže na odlične poslovne povezave in izjemen ugled LHB banke v Evropi. Le-tega je potrdila tudi mednarodna agencija za ocenjevanje bonitetnih ocen Fitch, ki je tik pred objavo posla ponovno potrdila "investment grade" oceno LHB banke. Posojilo je najeto za tri leta po spremenljivi obrestni meri in je namenjeno splošnim potrebam poslovanja banke.

LHB Internationale Handelsbank AG