O-STA

LHB Frankfurt z dobrimi rezultati v prvem polletju 2007

Danes, 26.7.2007, je potekala redna seja Nadzornega sveta LHB banke, ki je članica NLB Skupine. Predstavniki lastnikov so obravnavali poročilo uprave o polletnih rezultatih in ostala redna poročila. LHB banka je na dan 30.6.2007 dosegla bilančno vsoto 1,263 mrd EUR, kar je za 114 mio EUR oz. 10% več kot na dan 31.12.2006 in za 171 mio EUR oz. 16% več v primerjavi z enakim obdobjem lani. Banka je tudi povečala bruto dobiček in izboljšala kazalce poslovanja glede na prejšnje leto.

V okviru kreditnega poslovanja so se naložbe podjetjem povečale glede na 31.12.2006 za 118 mio EUR (18%) in v primerjavi z enakim obdobjem lani za 138 mio EUR (22%). Naložbe so se največ povečale na nemškem in slovenskem trgu. Skladno z dolgoročno strategijo LHB in Skupine NLB je banka na Hrvaškem pričela z intenzivnim razvojem projektnega financiranja. Poleg tega se tudi povečuje poudarek poslovanju z bankami na novih trgih (Rusiji, Bolgariji, Ukrajini itd.).

Banka je dosegla bruto dobiček v višini 4,6 mio EUR, kar je za 14% več kot v istem obdobju lani. Delež stroškov v celotnih prihodkih pa 58% (lani 65,7%). Dosežena bilančna vsota na zaposlenega znaša 15,6 mio EUR.

Nadzorni svet se je tudi seznanil s sklicem Skupščine LHB Frankfurt, ki bo dne 2.8.2007. Na dnevnem redu je obravnava računovodskega in poslovnega poročila LHB Frankfurt in Koncerna LHB za leto 2006 ter poročila Nadzornega sveta za leto 2006. Predlaga se razdelitev bilančnega dobička in izplačilo dividend v višini 50% letnega dobička (tj. 4 mio EUR).

LHB Frankfurt AG

Frankfurt am Main, 26.6.2007

.