O-STA

Skupščina LHB Frankfurt potrdila predlagano delitev dobička

LHB Frankfurt uspešno uresničuje načrte v letu 2006

Delničarji LHB banke, ki deluje v okviru Skupine NLB, so se 21. junija 2006 zbrali na 32. redni skupščini. Potrdili so računovodsko in poslovno poročilo LHB Frankfurt in Koncerna LHB za leto 2005 in poročilo Nadzornega sveta za leto 2005. Sprejeli so predlagano razdelitev bilančnega dobička in izplačilo dividend v višini 60% letnega dobička, kar pomeni 5% donos na delnico. Banka je s tem začela izvajati novo politiko kontinuiranega izplačevanja dividend. Na skupščini je bila tudi potrjena predlagana zamenjava člana Nadzornega sveta, ker je g. Pierre Van Keirsbilck odstopil s svojega položaja. Nadomestil ga bo g. Janez Saje, direktor Centra za upravljanje z riziki v NLB.

Iz poročil o poslovnem letu 2005 izhaja, da je LHB povečala bilančno vsoto v primerjavi s koncem leta 2004 za 9% in dosegla 1,09 mrd evrov. V okviru svoje rasti je za 8% glede na leto 2004 povečala poslovanje z nebančnimi strankami in dosegla 603 mio evrov. LHB je kljub močni konkurenci na trgih, na katerih posluje (Nemčija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora ter Makedonija), realizirala dobiček pred davki 5,4 mio evrov, kar je 80% več kot v letu 2004.

Istega dne 21. junija 2006 je potekala tudi redna seja Nadzornega sveta LHB banke. Nadzorni svet je med drugim obravnaval tudi 5-mesečne rezultate LHB banke v letu 2006. Banka je dosegla dobiček pred davki v višini 3,5 mio evrov, kar predstavlja 34% povečanje glede na isto lansko obdobje. V strukturi ciljnih trgov je močneje povečala poslovanje na nemškem trgu, kar ji je med drugim omogočila tudi pridobitev mednarodnega ratinga in povečanje jamstvenega kapitala. Slednji se je povečal s pridobitvijo subordiniranega kredita. Nadzorni svet je obravnaval tudi program upravljanja s tveganji, ki je osnova za uveljavitev standardov BaselI.

LHB Frankfurt AG

Frankfurt am Main, 21.6.2006

.