O-STA

Izjava za jvnost skupščine LHB Bank

Skupščina LHB Bank

Danes, 23. julija 2003, je v Frankfurtu zasedala skupščina LHB Bank. Prisotnega je bilo 91,9 odstotkov delničarskega kapitala banke. 77.4 odstotkov delničarjev LHB prihaja iz Slovenije, 7.8 iz Hrvaške, 8 odstotkov iz Državne skupnosti Srbije in Črne Gore, po 1 odstotek iz Makedonije in Bosne in Hercegovine, 4.8 odstotkov kapitala pa je iz Nemčije.

Predstavniki delničarjev so se seznanili s poročilom uprave za poslovno leto 2002 in poročilom nadzornega sveta LHB. Poslovne rezultate je pojasnil član uprave LHB, g. Hans-Georg Lühr. Predsedujoči skupščini in predsednik nadzornega sveta LHB, g. Marko Voljč, je ugotovil, da so rezultati za poslovno leto 2002 zadovoljivi, še posebej ker je banka zaradi bodočega prestrukturiranja namenila znaten del dobička (0.9 mio EUR) za rezerve banke. Preostali dobiček je znasal 1.2 mio EUR, in je bil v celoti prerazporejen v kapitalske rezerve. G. Lühr je prisotne seznanil tudi s poslovanjem banke v prvi polovici leta 2003. V prvih šestih mesecih 2003 je LHB dosegla dobiček pred davki v višini 2.1 mio EUR. G. Voljč je ob tem povedal: �"Glede na težke razmere na trgu in hudo konkurenco s katero se spopada LHB, so njeni rezultati, še posebej v prvem polletju 2003 vzpodbudni."

Na skupščini je bil sprejet sklep o razporeditvi dobička za leto 2002. Sprejete so bile tudi spremembe statuta, ki določajo, da se delnice LHB spremenijo iz materializirane v nematerializirano obliko, kar bo omogočalo boljšo preglednost sprememb v strukturi delničarjev. Prisotni so izvolili dva nova člana nadzornega sveta. To sta g. Matej Narat, član uprave NLB in g. Vlado Jurak, nekdanji predsednik uprave LHB. Za revizorja je bilo izbrano podjetje PwC Deutsche Revision AG iz Frankfurta.

23. julij 2003