O-STA

Pri letošnji nagradi Maks Fabiani je soudeležena tudi Fakulteta za Gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) skupaj z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije že deseto leto podeljuje Nagrado Maks Fabiani za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja. Letošnje leto je posebno, saj obeležujemo 150. obletnico rojstva arhitekta in urbanista prof. Maksa Fabianija. Zato je tokratna nagrada mednarodna in jubilejna (za obdobje 2005-2015), svoja dela pa so lahko kandidirali tudi kolegi iz sosednjih držav Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske.

Nagrada je šla v slovenske roke, prejelo pa jo je podjetje Acer d.o.o. Novo mesto za Regionalno zasnovo prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije (RZPR JV Slovenije). Pri projektu je sodelovala tudi predstojnica Katedre za prostorsko planiranje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek. Skupina je projekt osnovala za takratni Podjetniški center (danes Razvojni center) Novo mesto, sofinancirali pa so ga Ministrstvo za okolje in prostor ter vse občine v regiji. Nagrada potrjuje prizadevanja sodelujočih, v središče pa postavlja regionalno prostorsko načrtovanje. Svečana podelitev nagrad bo v galeriji Lojzeta Spacala na gradu v Štanjelu, v soboto, 14.11.2015, ob 11. uri. Otvoritev razstave bo po podelitvi v Viteški dvorani, častni pokrovitelj Nagrade Maks Fabiani pa je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Čestitamo!