O-STA

Podjetje PCX Computers dejavno tudi pri ozaveščanju ljudi o skrbi za naravno okolje

Podjetje PCX Computers se je pridružilo sponzorjem Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS BirdLife Slovenia), eni največjih in najstarejših nevladnih naravovarstvenih organizacij v Sloveniji. S svojo računalniško opremo so podprli enega največjih projektov društva, »Novi ornitološki atlas Slovenije«, v katerem bodo v petih letih popisali gnezdilke celotnega območja Slovenije.

Sodelovanje v korist celotne skupnosti

V tem primeru ne gre samo za navadno sponzorstvo, pač pa za obliko sodelovanja različnih organizacij, od katere bodo imeli koristi tako DOPPS in PCX Computers kot tudi celotna skupnost ter nenazadnje ogrožene vrste ptic.

PCX Computers in DOPPS sta skupaj izoblikovala niz akcij, ki bodo pomagale pri naravovarstvenem ozaveščanju ljudi ter varovanju ptic in njihovih habitatov. Tako bodo kupci osebnih računalnikov blagovne znamke PCX® brezplačno dobili nameščen ohranjevalnik zaslona z ogroženimi vrstami ptic ter lično oblikovano knjigo o pticah, kar bo dodatno pomagalo k ozaveščanju najširše javnosti glede varovanja ptic in njihovega naravnega okolja. Poleg tega bodo kupci računalnikov blagovne znamke PCX® Pingvin in PCX® Basis, ki sta namenjena šolarjem, dobili nameščen kviz za učenje otrok o pticah, njihovih navadah in ogroženosti ter o pomembnosti varovanja narave in okolja.

Glede na široko razvejano omrežje poslovalnic po celi Sloveniji ter na pestro izobrazbeno in starostno strukturo kupcev računalniške opreme podjetja PCX Computers bodo sporočila DOPPS veliko lažje dosegla tudi tisti del javnosti, do katerega bi se sicer težko prebila.

S sodobnimi popisi ptic je povezana tudi zahtevna računalniška obdelava podatkov, ki narekuje zmogljive in zanesljive računalnike. Zato je bilo sponzoriranje DOPPS-a v blagovni obliki, torej v računalniški opremi, idealna rešitev za oba partnerja.

Ena največjih slovenskih distributerskih hiš za računalniško opremo tako potrjuje svoje poslanstvo in vizijo podjetja, ki je aktivno vključeno v svoje družbeno in naravno okolje. Kot aktiven del tega okolja pa posebno skrb posveča zadovoljstvu in dobremu počutju ljudi, kar je odvisno predvsem od kakovosti okolja, v katerem živimo.

O Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

DOPPS je ena najštevilčnejših in najstarejših nevladnih naravovarstvenih organizacij v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1979, danes pa šteje okoli 2.000 članov. DOPPS je vodilna naravovarstvena nevladna organizacija v državi, ki združuje ljubitelje ptic in narave po vsej Sloveniji. Z vodilnimi sorodnimi društvi so povezani v svetovno zvezo za varstvo ptic – BirdLife International, ki samo v Evropi šteje 1,8 milijona članov. Osnovni namen delovanja društva je varovanje ptic in njihovih habitatov z raziskavami, naravovarstvenimi aktivnostmi, popularizacijo ornitologije, publicistično in izobraževalno dejavnostjo ter sodelovanjem z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami ter vladnimi službami.

O podjetju PCX Computers:
Podjetje PCX Computers je nastalo kot družba z omejeno odgovornostjo leta 1991. Iz majhnega podjetja s štirimi zaposlenimi je v nekaj letih nastala ena največjih distributerskih hiš za računalniške komponente v Sloveniji in eno vodilnih slovenskih podjetij, ki se ukvarja s prodajo računalniške opreme in informacijske tehnologije ter proizvodnjo računalnikov lastne blagovne znamke PCX®.
Podjetje PCX Computers d.o.o. ima po vsej Sloveniji široko razvejano prodajno mrežo distributerjev, mrežo pooblaščenih trgovin in prodajalcev ter več kot 25.000 končnih kupcev podjetij in fizičnih oseb, kar potrjuje kakovost storitev podjetja in blagovnih znamk, ki jih zastopa v svojem prodajnem programu.