O-STA

Podpis pogodbe za izgradnjo rezervoarjev za obvezne naftne rezerve

Ljubljana, 11. septembra - Predsednik uprave Petrola Janez Lotrič in direktor Zavoda za obvezne rezerve naftnih derivatov Tone Grabeljšek, sta danes podpisala pogodbo o izgradnji dveh skladiščnih rezervoarjev v Lendavi, ki bosta namenjena obveznim 90-dnevnim zalogam naftnih derivatov.

V preteklem letu sta družba Petrol in Vlada Republike Slovenije sklenili Sporazum o zagotavljanju osnovnih pogojev za sanacijo družbe Nafte Lendava. S sporazumom se je družba Petrol zavezala, da bo v okviru industrijske cone Lendava razvijala nove proizvodne in storitvene programe, s katerimi bo povečala zaposlenost na območju občine Lendave. Današnji podpis pogodbe za izgradnjo dveh rezervoarjev po 20.000 m3 za skladiščenje srednjih destilatov (plinskega in kurilnega olja), pomeni pričetek realizacije enega izmed dogovorjenih projektov.

Ker je družba Petrol v predhodnih postopkih pridobila vsa potrebna soglasja za gradnjo, se bo gradnja pričela že v prihodnjih dneh, tako da bo gradnja prvega rezervoarja zaključena konec avgusta, drugega pa konec septembra prihodnjega leta. Po tehničnih lastnostih gre za najsodobnejša in ekološko varna rezervoarja z dvojnim dnom, lovilnim bazenom, plavajočo streho (membrano) za preprečevanje izhlapevanja ter sodobno napravo za gašenje požara.