O-STA

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani: s svetovno priznanim strokovnjakom o modeliranju poplavnih dogodkov

Za vse, ki se pri svojem raziskovalnem in strokovnem delu srečujejo z visokovodnimi dogodki in njihovimi posledicami, bo v sredo, 16. marca 2016, ob 9. uri organizirana delavnica Modeliranje poplavnih dogodkov - uporaba ustreznih modelov in metod za določanje poplavnih tveganj in poplavne nevarnosti. Delavnica se bo odvijala v predavalnici I/1 na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, celoten dogodek pa bo potekal v angleščini.

Na delavnici bo svoje delo predstavil eden najimenitnejših mednarodno priznanih raziskovalcev in strokovnjakov vodarskega inženiringa, prof. Roger A. Falconer. Primerjal bo različne metode za simulacijo ekstremnih visokovodnih dogodkov in poplavnih tveganj ter nevarnosti, predstavil pa bo tudi novo metodo, ki pri računu stabilnosti ljudi pri poplavi upošteva dejavnike človeškega telesa, profila hitrosti toka in vzgona.

V drugem delu delavnice bosta dr. Primož Banovec in mag. Andrej Vidmar govorila o sodobnih izzivih pri modeliranju poplavne nevarnosti. Udeleženci delavnice si bodo lahko ogledali tudi delno porazdeljen konceptualni hidrološki model povodja Savinje, ki je namenjen izboljšanju poplavne varnosti na območjih, ki so jih v zadnjih desetletjih pogosto prizadele poplave. V zadnjem delu delavnice pa bodo udeleženci tudi aktivneje sodelovali, saj bodo lahko na konkretnih primerih uporabe predstavili lastne raziskave, modelne študije in rešitve.