O-STA

Uspešno v prvih devetih mesecih letošnjega leta

Seja Nadzornega sveta LHB Internationale Handelsbank AG

Nadzorni svet LHB banke je v sredo na letošnji tretji redni seji obravnaval rezultate poslovanja LHB bank v prvih devetih mesecih leta 2003. Banka je dosegla 3.5 mio EUR dobička pred davki in tako presegla svoj plan. Obseg zbranih depozitov se je v primerjavi z istim obdobjem v preteklem letu povečal za 3 odstotke, medtem ko se je obseg danih kreditov povečal kar za 20 odstotkov. Čisti obrestni prihodki so presegli 10 mio EUR, iz naslova neobrestnih prihodkov pa je banka dosegla 6.5 mio EUR dohodkov, kar predstavlja skoraj 50 odstotkov višjo realizacijo od planirane. Nadzorni svet je pregledal tudi stroške poslovanja banke. LHB uspešno izpolnjuje program zmanjševanja stroškov. Od začetka leta je zmanjšala število zaposlenih za 8 odstotkov, v planu pa ima še dodatno zmanjševanje števila zaposlenih do konca tega leta in v začetku leta 2004.

Tudi banke, ki so v solasti LHB banke, letos poslujejo solidno. Tutunska banka d.d. iz Skopja je v osmih mesecih dosegla dobiček pred davki v višini 3.4 mio EUR, Prva Preduzetnićka banka a.d. iz Beograda 661.000 EUR, CBS d.d. iz Sarajeva 276.300 EUR, VB banka iz Banja Luke 1.1 mio EUR in družba LHB Finance iz Ljubljane 1.8 mio EUR.

Na dnevnem redu seje je bil tudi srednjeročni plan banke za obdobje 2004-2006. Le-ta predvideva v naslednjih treh letih rast bilančne vsote za preko 100 mio EUR. Banka ima namen pridobivati sredstva predvsem na nemškem trgu in sicer prek pridobivanja sindiciranih posojil s strani nemških bank ter povečevati obseg kreditov gospodarstvu v svojih ciljnih državah (države bivše Jugoslavije). Poslovanje s prebivalstvom banka postopno ukinja.

Nadzorni svet LHB je sprejel tudi željo po upokojitvi s strani člana Uprave LHB banke, gospoda Hans-Georg Lühra.

Frankfurt na Majni, 9.10.2003