O-STA

Vabilo na delavnico projekta DRINKADRIA

Projekt DRINKADRIA je bil prijavljen in potrjen v okviru programa IPA ADRIATIC (http://www.adriaticipacbc.org/) kot strateški projekt, ki naslavlja področje regionalnega sodelovanja in izboljšanja oskrbe s pitno vodo na območju jadranske makroregije. Pomemben izziv, ki ga izpostavlja predlagani projekt, je izboljšanje izvajanja čezmejne oskrbe s pitno vodo. Na območju obravnavane makroregije je zaradi zgodovinskih razlogov čezmejna oskrba s pitno vodo dokaj pogosta, žal pa je zaradi številnih težav pri upravljanju z njo pogosto v različnih fazah nazadovanja.

Redki primeri novega razvoja čezmejne vodooskrbe po drugi strani jasno kažejo na njen pomen, ki v sami osnovi pomeni dvig zanesljivosti in varnosti oskrbe s pitno vodo, po drugi strani pa pogosto tudi ekonomsko ustreznejše rešitve. Projekt DRINKADRIA poleg same oskrbe s pitno vodo vključuje tudi upravljanje s čezmejnimi vodnimi viri, saj šele obe komponenti predstavljata zaključeni okvir kakovostne dobavljene vode in zadovoljnega končnega uporabnika. S tretjo nacionalno delavnico nadaljujemo interaktiven odnos z deležniki izven projekta.

Tretja nacionalna delavnica, na kateri bosta predavala tudi doc. dr. Primož Banovec in Matej Cerk iz ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in geodezijo bo potekala v četrtek, 7. 4. 2016, na lokaciji Gospodarska zbornica Slovenije - Ljubljana (Dimičeva ulica 13), v dvorani C s pričetkom ob 8.30. Udeležba na delavnici je brezplačna, prosimo za registracijo udeležencev na elektronski naslov: drinkadria@fgg.uni-lj.si do torka, 5.4.2016.

Vljudno vabljeni.