O-STA

Ljubljanska Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo na sejmih v Gornji Radgoni

Med 31. marcem in 2. aprilom bosta v Gornji Radgoni potekala Pomladni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti ter sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN. Tam bo tudi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, kjer so skupni imenovalec njihovega dela naravni viri - zemlja, prostor, voda in zrak, prav tako pa tudi naravni in umetni materiali ter proizvodi. Aktivnosti študentov, diplomantov in profesorjev se nanašajo na ohranjanje naravnega okolja in oblikovanje grajenega. Objekti, stavbe, vodna, komunalna in druga gospodarska javna infrastruktura so posegi v prostor, ki jih je treba obravnavati celovito, z njihovo pomočjo pa sooblikujemo zdravo in kakovostno življenjsko okolje za posameznika in družbo kot celoto.

Spoznavanje preko eksperimentov

Za obiskovalce dogajanja pripravljajo zanimive aktivnosti, preko katerih bodo fakulteto lahko spoznali na inovativen način s poskusi, modeli in projekti. Med drugim nas čakata delavnica "Ali je kaj trden most" in prikaz naravnih procesov pod vodno gladino.

Delavnica "Ali je kaj trden most"

Mostovi so med najbolj prepoznavnimi pa tudi zahtevnimi inženirskimi objekti, zato se bomo njihovi gradnji posvetili tudi v okviru sejma. Najbolj preprost most(iček) je lahko lesena deska, položena na dva bregova potoka. Kaj lahko naredimo, če ena deska ne zagotavlja varnega in udobnega prehoda preko potoka? Kako lahko iz več enakih nosilnih elementov sestavimo konstrukcijo, ki varno premošča oviro? Sestavljali in preskušali bomo modele mostičkov, naredili pa tudi takega, da se bomo preko njega lahko sprehodili.

Naravni procesi pod vodno gladino

Za boljše razumevanje poteka naravnih procesov, ki se ves čas odvijajo v naši okolici, jih lahko z modeli ponazorimo kar sami. Pokazali bomo, kako voda premešča sedimente na rečnem dnu, kako nevarna je lahko erozija vode in kaj se dogaja pod zemljo, ko črpamo podtalnico.