O-STA

Ohranimo delfine v slovenskem morju

Jutri, 7. aprila, bodo na morje odpluli učenci Osnovne šole Vojke Šmuc iz Izole, ki so se v okviru natečaja Planetu Zemlja prijazna šola, ki ga izvaja društvo Planet Zemlja od leta 2010, prijavili na projekt OHRANIMO DELFINE V SLOVENSKEM MORJU. Cilj projekta je mlade seznaniti z dejstvom, da delfini živijo tudi v slovenskem morju, jih podučiti o biologiji in ekologiji morskih sesalcev ter jim predstaviti delo raziskovalcev delfinov in društva Morigenos, ki izvaja projekt.

Projekt se izvaja že drugo leto zapored in se je dobro prijel, mlade pa očitno motiviral k razmišljanju o bitjih, ki ne živijo v naši neposredni bližini, (sploh, če bivajo na "celini") a so še kako pomembna tudi za razvoj človeštva. Navsezadnje šteje dejanje vsakega od nas.

Lani je morje obiskala skupina učencev iz Sečovelj, ki so na izletu srečali delfine, učenci Osnovne šole iz Smlednika pa te sreče niso imeli. Namesto tega so bili priče neuspešnemu reševanju druge živali iz morja. "Živimo ob morju, smo del njega, zatorej je toliko bolj pomembno, da poznamo življenje v njem. S projekti kot je ta ozaveščamo mlade generacije, njihov odgovoren odnos do drugih živih bitij in do okolja, katerega del smo tudi sami," so svoj dan z delfini opisali učenci OŠ Sečovlje.

Natečaj bo s svojimi projekti pot nadaljeval 14. aprila v Domu za starejše občane Ljubljana Vič Rudnik, z delavnico Babičina zgodba o zeliščih.

V primeru da bi želeli jutrišnje izvajanje spremljati od blizu, nam to sporočite po telefonu 040 862 884.

Za morebitne objave se vam zahvaljujemo.

Www.planet-zemlja.org

www.eko-generacija.org

Ker nam ni vseeno!

O NATEČAJU:

Društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je v letu 2010 prvič razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA - VRTEC. Nanj se je doslej odzvalo prek 350 zavodov, s prek 45.000 sodelujočih otrok, mentorjev, staršev in drugih zaposlenih iz vseh regij Slovenije.

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec naj bi pripomogla k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Zato je društvo tudi v tem šolskem letu izvedlo natečaj v želji, da bi se nanj prijavilo še več zavodov, saj želijo s projektom doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja.

Pri projektu sodelujejo priznani slovenski strokovnjaki in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij. Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS in Znanstveno raziskovalnega centra SAZU, strokovnjakov društva Morigenos - slovenskega društva za morske sesalce, društva Skrinja, Gradbenega Instituta ZRMK, svetovnega gibanja Food Revolution, bodo letos v projektu sodelovali tudi Košarkarska Zveza Slovenije, Zavod za varno igro in Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik.

O društvu Planet Zemlja

društvo Planet Zemlja se je ustanovilo leta 2007 s ciljem izvedbe okoljskega koncerta Live Earth tudi v Sloveniji (http://www.planet-zemlja.org/2007/06/7-7-koncert-rock-za-prihodnje-generacije/). Danes društvo deluje že deveto leto na področju osveščanja javnosti o pomenu odnosa posameznika do okolja, komuniciranja okoljskih tem z najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo strokovnjakov skozi različne projekte in dogodke. Leta 2010 je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, leta 2013 pa tudi po Zakonu o varstvu okolja.

Več na: www.planet-zemlja.org

--

Ker nam ni vseeno!
društvo Planet Zemlja deluje v javnem interesu
www.planet-zemlja.org

info@planet-zemlja.org

BODITE DOBRODELNI IN PODPRITE DELOVANJE DRUŠTVA:
http://www.planet-zemlja.org/2010/12/namenitev-dela-dohodnine-nasemu-drustvu/