O-STA

CyberWISER Light: poskrbite za varnost vaših računalniških sistemov

CyberWISER Light je nova brezplačna storitev za učinkovito upravljanje s tveganji v kibernetskem prostoru, ki znižuje vstopne ovire za prevzemanje uspešnih praks, zlasti za mala in srednje velika podjetja, ki ne razpolagajo s sredstvi ali strokovnjaki s področja varnosti v IKT. XLAB sodeluje pri razvoju storitve CyberWISER Light z integracijo varnostnih mehanizmov za analizo ranljivosti in omejevanja tveganj.

Tweet: @cyberwiser Light: za varnost vaših računalniških sistemov in podporo odločanju #riskmanagement @XLAB_Research http://goo.gl/r0glnI

V dobi digitalnega poslovanja je zavedanje o posledicah kibernetskih napadov za poslovanje malih in srednje velikih podjetij ključnega pomena za vzpostavljanje ustreznih varnostnih strategij.

Resnost posledic kibernetskih vdorov in njihov dolgotrajni vpliv, o katerem poročajo podjetja, ki so jim bila izpostavljena, vključuje izgubo zaupanja, ugleda blagovne znamke in zmanjšano sposobnost pridobivanja novih poslov. Glede na raziskave, izvedene v Veliki Britaniji, izgube za majhno podjetje na letni ravni segajo tudi do 6000 eur.

CyberWISER Light omogoča podjetjem prenos znanja in izkušenj strokovnjakov za svetovanje s področja kibernetske varnosti v prakso: izvajanje tako ocen tveganj kot testiranj spletnih ranljivosti z namenom razumevanja posledic odtekanja in zlorab osebno določljivih podatkov (PII, Personally Identifiable Information) ter intelektualne lastnine.

CyberWISER Light postavlja obvladovanje tveganj v središče dobrih poslovnih praks. "Za WinMedical je to odlična priložnost za oceno izpostavljenosti kibernetskemu tveganju glede na profil podjetja in sprejetje ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganj," pravi Emanuele Angione iz podjetja WinMedical, ki je eno od testnih uporabnikov storitve CyberWISER Light.

Uporabniki se lahko odločijo tudi za izvedbo testa ranljivosti spletnega strežnika ali aplikacije, nakar prejmejo na svoj e-naslov poročilo o izpostavljenosti kibernetskemu tveganju.

Med testnimi uporabniki storitve CyberWISER Light je tudi svetovni distributer električnih naprav, podjetje REXEL. "Nova funkcionalnost omogoča učinkovitejše obvladovanje kibernetskih tveganj, zagotavlja dodaten nivo varnosti, podporo odločanju in predstavlja dodano vrednost za sektor energetike," pravi Roberto Mannella, glavni svetovalec za varnost omrežij pri podjetju REXEL. Podjetje s sedežem v Parizu bo med prvimi preizkusilo celoten paket storitev CyberWISER Light, ki bo na voljo spomladi 2017.

Vodnik za uporabnika v 4ih korakih: https://www.cyberwiser.eu/how-get-started-using-cyberwiser-light

WISER

Inovacija je bila razvita v okviru projekta WISER, ki ga podpira Evropska Unija v sklopu programa Obzorje 2020. Obvladovanje tveganj postavlja v središče dobrih poslovnih praks in je razvita za širok spekter panog. Do l. 2017 bo na voljo celovita storitev za oceno, monitoring in omejevanje tveganj v realnem času: paket storitev za upravljanje s tveganji, razvit za MSP, in paket storitev za analizo spletne ranljivosti (RMPaaS, Risk Management Platform as a Service), kritičnih infrastruktur in kompleksnih sistemov, ki zahtevajo implementacijo namenskih kontrol.

www.cyberwiser.eu | @cyberwiser | https://it.linkedin.com/in/cyber-wiser-04b382113

Kontaktne osebe:

Stephanie Parker, s.parker@trust-itservices.com

Niccolò Zazzeri, n.zazzeri@trust-itservices.com

Aleš Černivec, ales.cernivec@xlab.si

XLAB

Podjetje XLAB razvija visoko tehnološke rešitve računalništva v oblaku in lastne varnostne mehanizme za zagotavljanje večje digitalne varnosti in analizo spletnih ranljivosti, ki ustrezajo najvišjim standardom v panogi IKT. Lastni razvojni oddelek XLAB Research odlikuje interdisciplinarnost in inovativnost, aplicirana na rešitve širokega spektra: veliki podatki, oblačna analitika, kibernetska varnost, pametne tehnologije, vizualizacija, e-zdravje in monitoring sistemov. L. 2015 je XLAB prevzel koordinatorstvo projekta MIKELANGELO (Obzorje 2020). Sodeluje v več projektih okvirnih programov Evropske Unije; FP6 (4), FP7 (15) in Obzorje 2020 (12 projektov), kar ga uvršča na 27. mesto 50ih evropskih MSP, ki sodelujejo pri R&R v okviru programa Obzorje 2020.