O-STA

Mednarodne jubilejne Nagrade Maks Fabiani 2005-2015

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije skupaj z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije že deseto leto podeljuje Nagrado Maks Fabiani za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja. Moči so združili tudi s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, kjer bo v ponedeljek, 13. 6. 2016, ob 13.30. uri potekalo odprtje razstave "Mednarodne jubilejne Nagrade Maks Fabiani 2005-2015". Slavnostni nagovor bosta imela prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan UL FGG in dr. Liljana Jankovič Grobelšek, predsednica DUPPS, razstava pa bo na ogled do 27. junija 2016.

Lansko leto je bilo prav posebno, saj smo obeležili 150. obletnico rojstva arhitekta in urbanista prof. Maksa Fabianija. Nagrada je bila mednarodna in jubilejna (za obdobje 2005-2015), svoja dela so lahko kandidirali tudi kolegi iz sosednjih držav Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske. Nagrada je šla v slovenske roke, prejelo pa jo je podjetje Acer d.o.o. Novo mesto za Regionalno zasnovo prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije (RZPR JV Slovenije). Pri projektu je sodelovala tudi predstojnica Katedre za prostorsko planiranje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek. Skupina je projekt osnovala za takratni Podjetniški center (danes Razvojni center) Novo mesto, sofinancirali pa so ga Ministrstvo za okolje in prostor ter vse občine v regiji.

Vljudno vabljeni na ogled razstave.