O-STA

Voda, kako dolgo še dostopna vsem?

Muzej novejše zgodovine Celje in društvo Planet Zemlja

Vas v petek, 17. junija 2016, ob 18. uri

vabita v muzejsko kavarno na Prešernovi 17,

na javni pogovor

z evropskim poslancem dr. Igorjem Šoltesom in predstavnikom Civilne iniciative Za Slovenijo in svobodo Branetom Golubovićem,

Voda, kako dolgo še dostopna vsem?

Fotografiji z razstave Herman Lisjak vódi po vôdi, Muzej novejše zgodovine Celje (foto: Sherpa).

Pogovor bo tekel o pomenu vode kot javne dobrine, državljanski pobudi za vpis pravice do vode v Ustavo Republike Slovenije in zaščiti pravice do vode kot temeljne človekove pravice v evropskem pravnem redu. Pogovor bo vodila Irena Mraz, predsednica društva Planet Zemlja.

Ker nam ni vseeno!