O-STA

Ustanova Bayer Science & Education Foundation odpira nov krog štipendij

Bayerjeva fundacija bo namenila 350.000 evrov za mednarodne štipendije · Podpora študijskim projektom po vsem svetu na področjih "life science" znanosti, kemije in medicine · Posebni programi za usposabljanje učiteljev biologije in kemije ter poklicno kariero na tem področju · Poseben znesek v višini 50.000 evrov za afriške študente v Nemčiji · Spletne prijave prejemajo do 18. julija 2016


Leverkusen, junij 2016 - Bayer Science & Education Fundation je začela sprejemati letošnje prijave za mednarodne programe štipendiranja. Ambiciozni študentje v akademskem sektorju se lahko prijavijo za naslednje štipendije: Otto Bayer, Carl Duisberg, Jeff Schell ali Kurt Hansen. Štipendije so namenjene tako nemškim kot tujim študentom, in sicer prvim za študijske projekte v tujini, tujim študentom pa za projekte v Nemčiji.

Podpora je namenjena študijskim programom s področja "life science" znanosti, kot so kmetijski inženiring, biologija, biokemija, rastlinska/biotehnologija, bio/kemijski inženiring, humana in veterinarska medicina, farmacija, računalniško področje life sciences ter usposabljanje učiteljev biologije ali kemije. Poleg teh programov, je podpora namenjena tudi študijskim programom kemije in medicine.

Program ustanove Bayer Science & Education Foundation letos spet ponuja poseben znesek v višini 50.000 evrov, namenjen študentom iz afriških držav, ki načrtujejo študijske projekte v Nemčiji na zgoraj omenjenih znanstvenih področjih. Poleg štipendij v akademskem sektorju, so na voljo tudi štipendije Hermann Strenger, ki so namenjene mladim, ki se vključujejo v neakademske programe usposabljanja zaradi pridobivanja začetnih delovnih izkušenj v tujini. Na razpis se lahko prijavijo prizadevni pripravniki za komercialne, industrijske, znanstvene ali medicinske poklice ter mladi strokovnjaki na teh področjih, ki so zaključili šolanje v zadnjih dveh letih. Bayer Science & Education Foundation želi s tem programom ponuditi ciljno finančno podporo mladim v neakademskem sektorju in jim omogočiti pridobivanje poklicnih izkušenj v tujini.

Rok za prijave na razpis je 18. julij 2016. Prijavnice so objavljene na spletni strani www.bayer-foundations.com. Sredi septembra 2016 bo sredstva dodelila neodvisna znanstvena komisija. Prijavnice in podrobne informacije o programu Bayer Fellowship Program in ustanovi Bayer Science & Education Foundation so na voljo na www.bayer-foundations.com.

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot etično in družbeno odgovorna oseba. V poslovnem letu 2015 je imela skupina Bayer okoli 117.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 46,3 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,3 milijarde evrov. Te številke vključujejo tudi podatke za področje visokotehnoloških polimerov, ki je 6. oktobra 2015 vstopilo na borzo kot samostojno podjetje pod imenom Covestro. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, tel. 01 581 44 13
e-pošta: katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik, tel. 01 581 44 64
e-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

Za več informacij obiščite www.bayer.com ali www.bayer.si