O-STA

Sporočilo za javnost: Železniški tovorni promet ostaja popolnoma ustavljen, posledice so lahko dolgoročne

4. julij 2016

Slovenske železnice smo močno zaskrbljene nad stanjem, ki ga povzroča blokada v Luki Koper, saj nastajajo nepopravljive škodljive posledice in velika gospodarska škoda. Zato pozivamo upravo Luke Koper, da se blokada v celoti čim prej odpravi in da se zagotovi 24-urni delovnik.

Ob tem poudarjamo, da napovedani osemurni delavnik v Luki Koper ni ukrep, s katerim bi preprečili nadaljnje nastajanje velike gospodarske škode. Slovenske železnice se namreč tako pri prevozih blaga ne bomo mogle izognite vzpostavitvi prioritetne obravnave ključnih strank, kar pa lahko povzroči odpovedi že sklenjenih pogodb s strani drugih strank, ki jim ne bomo mogli zagotoviti kvalitetnega izvajanja storitev. Skrbi nas, da bo poleg neposrednih dnevnih izgub - te že presegajo dva milijona evrov - in pogodbenih kazni zaradi nedostavljenega tovora prišlo tudi do odpovedi pogodb. Poleg tega v kratkem pričakujemo nekaj mednarodnih razpisov za prevoze tovora, na katere pa se v primeru nadaljevanja izrednih razmer v Luki Koper ne bomo mogli prijaviti. Ob tem poudarjamo še, da že trenutni zastoji in zasedenost omrežja povzročajo, da bomo v normalno stanje prešli šele v dveh mesecih.

Krizni štab Slovenskih železnic sicer redno spremlja razmere in skrbi za to, da drugi delovni procesi na železnici, ki niso vezani na pristanišče Koper, potekajo neovirano. Krizni štab redno obvešča poslovne partnerje o razmerah na železniškem omrežju, ki so nastale zaradi blokade v Luki Koper. Sprejeli smo vse ukrepe, da lahko navkljub zasedenosti infrastrukture zaradi omenjene blokade prepeljemo ves tovor, ki ni namenjen v Luko Koper.

Nastale razmere bodo imele velik negativni vpliv ne samo na poslovanje Slovenskih železnic v letošnjem letu, temveč tudi na uspešnost dolgoročnega poslovanja ter v kontekstu optimalnega povezovanja s strateškim partnerjem, zato bomo uporabili vsa sredstva za zaščito svojega premoženja in ugleda pri poslovnih partnerjih.

Slovenske železnice, d. o. o.