O-STA

Z aplikacijo Bayer Agro Vreme tudi do nasveta agronomov

Bayerjeva telefonska aplikacijo za vreme: Z aplikacijo Bayer Agro Vreme tudi do nasveta agronomov · Nova aplikacija za pametne telefone ponuja petdnevno vremensko napoved, obenem pa tudi hiter dostop do strokovnega nasveta agronomov

Ljubljana, julij 2016 - V Bayerju so razvili brezplačno aplikacijo za napovedovanje vremena Bayer Agro Vreme. Aplikacija prikazuje napoved, temperaturo, padavine in vse ostale nepogrešljive informacije o vremenu za pet dni vnaprej. V primeru, da uporabnik potrebuje nasvet agronomov, mu aplikacija prikaže imena ali telefonske številke strokovnjakov, pristojnih za njegovo območje.

Kmetijstvo in vinogradništvo se vse bolj digitalizirata, tudi z uporabo sodobnih tehnoloških pripomočkov, ki pomagajo pri sprejemanju odločitev. Petra Južnič, produktna vodja za marketing in komunikacije v Bayerju, je povedala: "Za stranke je vreme izjemno pomembno, zato smo jim ponudili uporabnikom prijazno aplikacijo za pametne telefone in tablice. S pomočjo točne vremenske napovedi, ki vsebuje tudi podatke o smeri in hitrosti vetra, relativni vlažnosti, temperaturi tal, možnosti slane, točki rosišča ..., lahko delo na polju oz. vinogradu ustrezno prilagodimo. To je šele začetek uvajanja digitalnih tehnologij, saj pripravljamo dodatne digitalne storitve, s katerimi nameravamo strankam delo še olajšati; npr. aplikacija Bayer Agro Diagnoza, za pomoč pri prepoznavanju bolezni, plevelov in škodljivcev."

Kako se uporablja?

S pomočjo aplikacije je možno preveriti vreme v vseh slovenskih mestih z vnosom imena mesta ali vnosom poštne številke kraja. Dodatno možnost za iskanje ponuja prek iskalnika lokacije, kjer se uporabnik trenutno nahaja; v tem primeru je potrebno na telefonu vklopiti dovoljenje za določanje položaja oz. GPS.

Na aplikacijo po nasvet

Poleg vira vremenskih informacij dodano vrednost aplikacije predstavlja tudi hiter dostop do kontaktnih podatkov svetovalcev na terenu oz. agronomov. Posebej usposobljeni svetovalci lahko enostavno in hitro prek telefona odgovarjajo na vprašanja v zvezi z obdelavo polja ali vinograda ter glede na stanje ustrezno svetujejo. Svetovalci so na voljo za vsako regijo posebej, prek aplikacije pa so njihovi kontakti uporabnikom še enostavneje dosegljivi.

Podobna aplikacija je na voljo tudi za Hrvaško, kjer se imenuje Bayer Agro Vrijeme. Ta bo zlasti koristna v poletnih mesecih za tiste, ki dopustujejo v sosednji Hrvaški.

Google Play za Andoid napravehttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.bayer.bcs.bayerAgroVreme
App Store za naprave Apple
https://itunes.apple.com/si/app/bayer-agro-vreme/id1121635838?mt=8

Spletna stran: http://www.cropscience.bayer.si/

Facebook: https://www.facebook.com/BayerCropScienceSlovenija/

YouTube: https://www.youtube.com/user/BayerCropScienceSI

###

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot etično in družbeno odgovorna oseba. V poslovnem letu 2015 je imela skupina Bayer okoli 117.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 46,3 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,3 milijarde evrov. Te številke vključujejo tudi podatke za področje visokotehnoloških polimerov, ki je 6. oktobra 2015 vstopilo na borzo kot samostojno podjetje pod imenom Covestro. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, tel. 01 581 44 13

e-pošta: katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik, tel. 01 581 44 64

e-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam

Bayerjeva telefonska aplikacijo za vreme: Z aplikacijo Bayer Agro Vreme tudi do nasveta agronomov · Nova aplikacija za pametne telefone ponuja petdnevno vremensko napoved, obenem pa tudi hiter dostop do strokovnega nasveta agronomov

Ljubljana, julij 2016 - V Bayerju so razvili brezplačno aplikacijo za napovedovanje vremena Bayer Agro Vreme. Aplikacija prikazuje napoved, temperaturo, padavine in vse ostale nepogrešljive informacije o vremenu za pet dni vnaprej. V primeru, da uporabnik potrebuje nasvet agronomov, mu aplikacija prikaže imena ali telefonske številke strokovnjakov, pristojnih za njegovo območje.

Kmetijstvo in vinogradništvo se vse bolj digitalizirata, tudi z uporabo sodobnih tehnoloških pripomočkov, ki pomagajo pri sprejemanju odločitev. Petra Južnič, produktna vodja za marketing in komunikacije v Bayerju, je povedala: "Za stranke je vreme izjemno pomembno, zato smo jim ponudili uporabnikom prijazno aplikacijo za pametne telefone in tablice. S pomočjo točne vremenske napovedi, ki vsebuje tudi podatke o smeri in hitrosti vetra, relativni vlažnosti, temperaturi tal, možnosti slane, točki rosišča ..., lahko delo na polju oz. vinogradu ustrezno prilagodimo. To je šele začetek uvajanja digitalnih tehnologij, saj pripravljamo dodatne digitalne storitve, s katerimi nameravamo strankam delo še olajšati; npr. aplikacija Bayer Agro Diagnoza, za pomoč pri prepoznavanju bolezni, plevelov in škodljivcev."

Kako se uporablja?

S pomočjo aplikacije je možno preveriti vreme v vseh slovenskih mestih z vnosom imena mesta ali vnosom poštne številke kraja. Dodatno možnost za iskanje ponuja prek iskalnika lokacije, kjer se uporabnik trenutno nahaja; v tem primeru je potrebno na telefonu vklopiti dovoljenje za določanje položaja oz. GPS.

Na aplikacijo po nasvet

Poleg vira vremenskih informacij dodano vrednost aplikacije predstavlja tudi hiter dostop do kontaktnih podatkov svetovalcev na terenu oz. agronomov. Posebej usposobljeni svetovalci lahko enostavno in hitro prek telefona odgovarjajo na vprašanja v zvezi z obdelavo polja ali vinograda ter glede na stanje ustrezno svetujejo. Svetovalci so na voljo za vsako regijo posebej, prek aplikacije pa so njihovi kontakti uporabnikom še enostavneje dosegljivi.

Podobna aplikacija je na voljo tudi za Hrvaško, kjer se imenuje Bayer Agro Vrijeme. Ta bo zlasti koristna v poletnih mesecih za tiste, ki dopustujejo v sosednji Hrvaški.

Google Play za Andoid napravehttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.bayer.bcs.bayerAgroVreme
App Store za naprave Applehttps://itunes.apple.com/si/app/bayer-agro-vreme/id1121635838?mt=8

Spletna stran: http://www.cropscience.bayer.si/

Facebook: https://www.facebook.com/BayerCropScienceSlovenija/

YouTube: https://www.youtube.com/user/BayerCropScienceSI

###

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot etično in družbeno odgovorna oseba. V poslovnem letu 2015 je imela skupina Bayer okoli 117.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 46,3 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,3 milijarde evrov. Te številke vključujejo tudi podatke za področje visokotehnoloških polimerov, ki je 6. oktobra 2015 vstopilo na borzo kot samostojno podjetje pod imenom Covestro. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, tel. 01 581 44 13

e-pošta: katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik, tel. 01 581 44 64

e-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam