O-STA

Milenijke in kontracepcija - zakaj pozabljamo?

Ljubljana, 22. september 2016 - Ženske milenijske generacije (stare od 21 do 29 let) se v svojih dvajsetih soočajo s korenitimi spremembami življenjskega sloga s pogostimi menjavami rutine in prenatrpanimi urniki. Mednarodna raziskava "Milenijke in kontracepcija: zakaj pozabljamo?" (Millennial and Contraception - Why do we forget?), ki jo je naročila družba Bayer, je pokazala, kako pogoste pomembne spremembe rutine zvišujejo ravni stresa in prispevajo k pozabljivosti pri vsakodnevnih navadah in dejavnostih, med katere spada tudi jemanje kontracepcijskih tablet.

Naj gre za začetek skupnega bivanja z novim partnerjem, prekinitev zveze, spremembo kariere - raziskava je razkrila, da so v njej sodelujoče ženske v preteklem letu v povprečju doživele dve pomembni motnji v svojem vsakodnevnem življenju, nekatere med njimi pa so jih v obdobju enega leta doživele tudi do šest. Tri četrtine anketirank (75 %) je potrdilo, da jim je zaradi teh motenj narasla raven stresa.

Milenijke iz vseh držav, ki so bile vključene v raziskavo in ki dnevno uporabljajo peroralno kontracepcijo, so poročale, da redno pozabljajo na določene vsakodnevne opravke, kot so jemanje kontracepcijskih tablet, odstranjevanje ličil pred spanjem ali polnjenje telefona. Prav jemanje kontracepcijskih tabletk se je uvrstilo na vrh seznama vsakodnevnih opravil, na katera so anketiranke v preteklem mesecu najpogosteje pozabile (temu je pritrdilo kar 39 % anketirank), čemur je tesno sledilo pozabljanje na odstranjevanje ličil pred spanjem. Nekatere ženske so poročale celo, da so tabletko pozabile vzeti enkrat na teden ali celo pogosteje. Kot glavna razloga za to, da pozabijo vzeti tabletko, so navedle dinamičen življenjski slog ter da tabletk ne shranjujejo na vidnem mestu.

O raziskavi "Milenijke in kontracepcija: zakaj pozabljamo?" Raziskava
Raziskavo "Milenijke in kontracepcija: zakaj pozabljamo?" je izvedla organizacija Opinion Health prek spletnega vprašalnika v devetih državah, in sicer Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji, Belgiji, Irski, Mehiki, Braziliji in ZDA. V vseh devetih državah je sodelovalo skupno 4500 žensk (po 500 iz vsake države), starih med 21 in 29 let, ki uporabljajo peroralno kontracepcijo, ki jo je treba vzeti vsak dan. V raziskavi so proučevali spremembe življenjskega sloga, ki jih ženske milenijske generacije doživljajo v kratkih časovnih obdobjih, ter vpliv teh sprememb na njihove vsakodnevne navade in dejavnosti, vključno z jemanjem kontracepcijskih tablet.

O vlogi družbe Bayer pri zdravstveni oskrbi žensk
Družba Bayer v zavezanosti svojemu poslanstvu "znanost za boljše življenje" zagotavlja portfelj inovativnih možnosti zdravstvene oskrbe. Ponaša se z dolgoletno tradicijo na področju zdravstvene oskrbe žensk in ponuja bogat nabor kontracepcijskih metod s kratko- in dolgodelujočim delovanjem, zdravil za lajšanje težav, povezanih z menopavzo, in zdravil za ginekološka obolenja, ki vsebujejo več drugih učinkovin na različnih stopnjah kliničnega razvoja. Vsi ti izdelki pričajo o Bayerjevem pristopu k raziskavam pri katerem so v ospredju cilji in poti, ki lahko pomembno vplivajo na naš način obravnave stanj, povezanih z zdravjem žensk.


Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot etično in družbeno odgovorna oseba. V poslovnem letu 2015 je imela skupina Bayer okoli 117.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 46,3 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,3 milijarde evrov. Te številke vključujejo tudi podatke za področje visokotehnoloških polimerov, ki je 6. oktobra 2015 vstopilo na borzo kot samostojno podjetje pod imenom Covestro. Za več informacij obiščite www.bayer.com.Naše spletne storitve za medije najdete na: press.bayer.com
Spremljajte nas na Facebooku: http://www.facebook.com/pharma.bayer
Sledite nam na Twitterju: https://twitter.com/BayerPharma

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, tel. 01 581 44 13

e-pošta: katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik, tel. 01 581 44 64

e-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

Za več informacij obiščite www.pharma.bayer.com

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam

Raziskava: Milenijke in kontracepcija - Zakaj pozabljamo?

Pregled globalnih ključnih ugotovitev

Pregled

'Milenijke in kontracepcija - Zakaj pozabljamo?' je mednarodna raziskava, katere cilj je ugotoviti, kako lahko stres v času sprememb vpliva na spomin milenijk. V raziskavi so preučevali spremembe življenjskega sloga, katerim so v kratkem času izpostavljene milenijke, ter vpliv teh sprememb na vsakdanje navade in dejavnosti, vključno z jemanjem kontracepcijskih tablet.

Raziskava je potekala prek spletnega vprašalnika v devetih državah: Francija, Nemčija, Italija, Španija, Belgija, Irska, Mehika, Brazilija in ZDA. V raziskavo je bilo vključenih skupaj 4.500 žensk (500 v vsaki državi) v starosti od 21 do 29 let, ki vsak dan jemljejo kontracepcijske tablete. Delo na terenu je potekalo od 15. junija do 18. julija 2016.

Globalni izsledki raziskave

· Milenijke v vseh državah navajajo, da redno pozabljajo opraviti vsakodnevne obveznosti, na primer vzeti kontracepcijsko tableto, odstraniti ličila pred spanjem ali vzeti s seboj ključe, denarnico oziroma telefon. Jemanje kontracepcijskih tablet je vsakodnevna obveznost, na katero najpogosteje pozabijo.[1]

· V povprečju pripisujejo ženske v vseh državah svojo pozabljivost dejstvu, da so obremenjene z drugimi stvarmi in nagnjene k pozabljivosti, temu pa tesno sledi sprememba vsakdanje rutine.[2]

· V povprečju navajajo milenijke v vseh državah, da so v preteklem letu doživele dve pomembni spremembi v vsakdanjem življenju, vključno z novo zaposlitvijo/novim tečajem, selitvijo, začetkom nove diete/telesne vadbe, ali prepirom s prijateljico/prijateljem/ družinskim članom.[3]

· Tri četrtine (75 %) žensk, ki so doživele spremembe v vsakdanjem življenju, meni, da so te spremembe povzročile dodaten stres.[4]

· Manj kot dve od petih žensk (39 %) v vseh državah navaja, da so pozabile vzeti kontracepcijsko tableto vsaj enkrat v preteklem mesecu,[5] medtem ko jo nekatere ženske pozabijo vzeti enkrat tedensko ali celo nekajkrat tedensko. [6]

· Glavni razlogi, da so pozabile vzeti kontracepcijsko tableto, so: preveč drugih obveznosti, tablete niso na vidnem mestu, stres v službi/na fakulteti, sprememba vsakdanje rutine, ali jemanje tablete ob različnih urah dneva.[7]

· Več kot polovica vprašanih žensk (55 %) navaja, da bodo najverjetneje pozabile vzeti tableto, če so obremenjene z drugimi stvarmi.[8] Skoraj dve tretjini od teh (63 %) razmišlja o alternativnih metodah kontracepcije, ki jih ni treba jemati vsak dan.[9]

Podrobne ugotovitve raziskave - globalno

Milenijke in kontracepcija: Zakaj pozabljajo?

· Milenijke v vseh državah navajajo, da redno pozabljajo opraviti vsakodnevne obveznosti, na primer vzeti kontracepcijsko tableto, odstraniti ličila pred spanjem ali vzeti s seboj ključe, denarnico oziroma telefon. Jemanje kontracepcijskih tablet je vsakodnevna obveznost, na katero najpogosteje pozabijo.[10]

· Ženske v vseh državah navajajo, da vsaj enkrat mesečno pozabijo na različna vsakdanja opravila, ki vključujejo:

· jemanje kontracepcijske tablete (39 %)

· odstranjevanje ličil pred spanjem (38 %)

· polnjenje telefona (24 %)

· jemanje ključev/denarnice/telefona (20 %)

· jemanje malice v službo/na fakulteto (17 %)

· nastavitev budilke (10 %)[11]

Zakaj milenijke pozabljajo na vsakodnevne obveznosti?

· V povprečju pripisujejo ženske v vseh državah svojo pozabljivost dejstvu, da so obremenjene z drugimi stvarmi in nagnjene k pozabljivosti, temu pa tesno sledi sprememba vsakdanje rutine.[12]

· Skoraj polovica žensk v vseh državah, ki pozabljajo na vsakdanja opravila, krivi svojo preobremenjenost z drugimi stvarmi (43 %) ali nagnjenost k pozabljivosti (33 %).[13]

· Ena petina vprašanih žensk (20 %) ugotavlja, da je sprememba vsakdanje rutine eden od razlogov za pozabljanje.[14]

o 7 od 10 žensk (71 %) v ZDA meni, da je preobremenjenost glavni razlog za pozabljanje v primerjavi s samo 1 od 4 Špank (26 %).

o Dve petini žensk (40 %) v Mehiki in Belgiji sprejema pozabljivost kot del življenja v primerjavi z eno petino (21 %) žensk v Nemčiji.

o Ena tretjina žensk v ZDA pozablja zaradi sprememb vsakdanje rutine, v Mehiki pa samo 12 % vprašanih žensk.[15]

· V povprečju navajajo milenijke v vseh državah, da so v preteklem letu doživele dve pomembni spremembi v vsakdanjem življenju, vključno z novo zaposlitvijo/novim tečajem, selitvijo, začetkom nove diete/telesne vadbe, ali prepirom s prijateljico/prijateljem/ družinskim članom.[16]

· Nekatere ženske so doživele do šest večjih sprememb.[17]

· Spremembe v vsakdanjem življenju v preteklem letu vključujejo:

o Nova zaposlitev/nov tečaj (36 % žensk v vseh državah)

o Selitev (28 %)

o Začetek nove diete/telesne vadbe (26 %)

o Prepir z dobro prijateljico/prijateljem/družinskim članom (24 %)

o Novo razmerje (17 %)

o Prekinitev razmerja (14 %)

o Začetek skupnega življenja s partnerjem (13 %)[18]

· Tri četrtine (75 %) žensk, ki so doživele spremembe v vsakdanjem življenju, meni, da so te spremembe povzročile dodaten stres.[19]

Kako pogosto pozabijo ženske vzeti kontracepcijsko tableto?

· Četrtina žensk (39 %) v vseh državah navaja, da so vsaj enkrat v preteklem mesecu pozabile vzeti kontracepcijsko tableto:[20]

o Več kot polovica žensk v Braziliji (58 %) in ZDA (54 %) ima težave, ker so enkrat v preteklem mesecu pozabile vzeti tableto.

o Najmanj težav imajo Nemke (24 %) in Španke (27%), saj je le četrtina pozabila vzeti tableto enkrat v preteklem mesecu.[21]

· Nekatere ženske pozabijo vzeti tableto enkrat tedensko ali celo nekajkrat tedensko.[22]

o Brazilija je na vrhu lestvice z eno tretjino žensk (30 %), ki so pozabile vzeti tableto enkrat tedensko, tesno pa ji sledita ZDA (24 %) in Irska (22 %).

o Samo 9 odstotkov žensk v Nemčiji pozabi vzeti tableto enkrat tedensko, število pa je podobno tudi v Franciji - 1 od 10 žensk (12 %).[23]

o Veliki večini žensk, ki pozabijo vzeti tableto, se to zgodi enkrat do dvakrat mesečno, pri čemer je najvišji odstotek v Nemčiji (91 %) in Franciji (80 %).[24]

· Skoraj 8 od 10 žensk (78 %) navaja, da so pozabile vzeti tableto vsaj enkrat v preteklem letu.

o Najvišji odstotek žensk, ki pozabijo vzeti tableto vsak enkrat letno, je v Braziliji - skoraj 90 % (89 %).

o Z 8 od 10 žensk tesno sledijo ZDA (82 %), Francija (80 %), Mehika (79 %), Belgija (79 %) in Irska (79%) ter

o 7 od 10 žensk v Nemčiji (71 %), Španiji (70 %) in Italiji (69 %).[25]

· Skoraj dve tretjini vseh vprašanih žensk (62 %) poroča, da so v zadnjih šestih mesecih vsaj enkrat pozabile vzeti tableto.[26]

· 2 od 5 žensk (39 %) sta vsaj enkrat v preteklem mesecu pozabili vzeti kontracepcijsko tableto.[27] Od teh žensk (n=1776):

o dve tretjini (66 %) sta pozabili vzeti tableto enkrat ali dvakrat mesečno:

§ 9 od 10 (91 %) žensk v Nemčiji enkrat mesečno, temu pa tesno sledi Francija z 8 od 10 žensk

§ v Braziliji je najnižje število žensk, ki pozabijo vzeti tableto enkrat mesečno - samo 4 od 10 žensk; vendar je tam najvišje število žensk, ki pozabijo vzeti tableto enkrat tedensko (30 %) ali nekajkrat tedensko (25 %)[28]

o ena četrtina (19 %) navaja, da so pozabile vzeti tableto enkrat tedensko:[29]

§ ena od treh žensk v Braziliji je pozabila vzeti tableto enkrat tedensko v primerjavi s samo 9 odstotkov Nemk

§ ena četrtina žensk v Braziliji je pozabila vzeti tableto nekajkrat tedensko v primerjavi z Nemčijo, kjer ni bilo nobene ženske, ki bi na tableto pozabila nekajkrat tedensko.

Zakaj ženske pozabijo vzeti kontracepcijsko tableto?

· Glavni razlogi, zakaj ženske pozabijo vzeti kontracepcijsko tableto, so:

o natrpan urnik (40 %)

o tableta ni na vidnem mestu (27 %)

o stres v službi/na fakulteti (21 %)

o sprememba v vsakdanjem življenju (21 %)

o čas za redno jemanje tablete ni določen (21 %) [30]

· Skoraj dve tretjini (60 %) žensk v ZDA navaja natrpan urnik kot najverjetnejši razlog za pozabljeno tableto:

o več kot polovica žensk (52 %) na Irskem prav tako navaja natrpan urnik kot najverjetnejši razlog za pozabljeno tableto

o skoraj polovica (48 %) vprašanih Italijank, 4 od 10 (41 %) Špank oziroma dve petini (40 %) Francozinj prav tako navaja natrpan urnik kot najverjetnejši razlog za pozabljeno tableto

o temu tesno sledi nekaj več kot ena tretjina (38 %) Belgijk in Nemk

o odstotek žensk, ki navajajo natrpan urnik kot najverjetnejši razlog za pozabljeno tableto, je najnižji v Braziliji - le 17 odstotkov.[31]

· Štiri od desetih žensk (39 %) ne jemlje tablet vsak dan ob isti uri. Malo manj kot ena tretjina teh žensk (30 %) pravi, da 'niti dva dneva nista enaka', medtem ko druga tretjina (35 %) meni, da tablet ni treba jemati vsak dan ob isti uri:

o več kot polovica žensk v Braziliji (58 %), Franciji (55 %), Belgiji (50 %) ne jemlje tablet ob isti uri

o 4 od 10 (45 %) žensk v Mehiki ne jemlje tablet ob isti uri, temu pa tesno sledi Nemčija z 2 od 5 žensk (39 %)

o 3 od 10 Italijank (33 %), Špank (30 %) in Irk (28 %) ne jemlje tablet ob isti uri

o odstotek žensk, ki jemljejo tablete ob isti uri, je najvišji v ZDA (85 %).[32]

· Znatno večji delež žensk v Braziliji in Franciji meni, da je jemanje kontracepcijskih tablet obveznost, na katero bodo najverjetneje pozabile. Za milenijke v teh dveh državah je manj verjetno, da bodo vzele tableto ob določeni uri. [33]

· Več kot polovica vprašanih žensk (55 %) pravi, da najverjetneje pozabijo na tableto, ko imajo preveč drugih obveznosti.[34] Od teh sta več kot dve tretjini (63 %) že razmišljali o kontracepciji, ki je ni treba jemati vsak dan.[35]

o O alternativnih metodah kontracepcije najverjetneje razmišlja 7 od 10 žensk (74 %) v ZDA in Braziliji,

o temu tesno sledita več kot dve tretjini (68 %) Mehičank,

o malo manj kot dve tretjini (65 %) Nemk in Irk,

o 6 od 10 (59 %) Francozinj,

o več kot polovica Belgijk in Špank (53 %) ter

o malo manj kot polovica Italijank (47 %).[36]


[1] Q1. Katero od naslednjih obveznosti ste pozabili v preteklem mesecu? (N = 4500) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[2] Q3. Kateri so glavni razlogi, da ste pozabili na te vsakdanje obveznosti? (N=3495) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[3] Q5. Ali ste v zadnjih 12 mesecih doživeli karkoli od spodaj naštetega? (N=4500) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[4] Q6. Ali so izbrani dogodki iz prejšnjega vprašanja povzročili dodatni stres? (N=3794) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[5] Q1. Katero od naštetih obveznosti ste pozabili v preteklem mesecu? (N = 4500) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[6] Q2. Kolikokrat ste v preteklem mesecu pozabili: vzeti tableto (N=1776), Francija: 194, Nemčija: 119, Italija: 138, Španija: 137, Mehika: 205, Belgija: 210, Irska: 212, Brazilija: 289, ZDA: 272

[7] Q9. Kaj od naštetega je po vašem mnenju najverjetnejši razlog, da ste pozabili vzeti tableto v zadnjih 12 mesecih? (N=3490) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[8] Q11: Ali pogosteje pozabite vzeti tableto, če ste preveč zaposleni oziroma preobremenjeni z drugimi stvarmi? (N=4500) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[9] Q12: Ste že kdaj razmišljali o kontracepciji, ki je ni treba jemati vsak dan? (N=2458)

[10] Q1. Katero od naštetih obveznosti ste pozabili v preteklem mesecu? (N = 4500) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[11] Q1. Katero od naštetih obveznosti ste pozabili v preteklem mesecu? (N = 4500) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[12] Q3. Kateri so glavni razlogi, da ste pozabili na ta vsakdanja opravila? (N=3495) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[13] Q3. Kateri so glavni razlogi, da ste pozabili na ta vsakdanja opravila? (N=403) Opinion Health, Millennials and Contraception - Germany, June 2016

[14] Q3. Kateri so glavni razlogi, da ste pozabili na ta vsakdanja opravila? (N=403) Opinion Health, Millennials and Contraception - Germany, June 2016

[15] Q3. Kateri so glavni razlogi, da ste pozabili na ta vsakdanja opravila? (N=3495) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[16] Q5. Ali ste v zadnjih 12 mesecih doživeli kaj od naštetega? (N=4500) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[17] Q5. Ali ste v zadnjih 12 mesecih doživeli kaj od naštetega? (N=4500) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[18] Q5. Ali ste v zadnjih 12 mesecih doživeli kaj od naštetega? (N=4500) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[19] Q6. Ali so vam izbrani dogodki povzročili dodaten stres? (N=3794) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[20] Q1. Katero od naštetih obveznosti ste pozabili v preteklem mesecu? (N = 4500) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[21] Q1. Katero od naštetih obveznosti ste pozabili v preteklem mesecu? (N = 4500) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[22] Q2. Kolikokrat ste v preteklem mesecu pozabili: vzeti malico s seboj v službo/na fakulteto (N=747), napolniti telefon (N=1067), vzeti tableto (N=1776), odstraniti ličila pred spanjem (N=1691), vzeti s seboj ključe/denarnico/telefon (N=880), nastaviti budilko (N=471), odstraniti kontaktne leče pred spanjem (N=155). Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[23] Q2. Kolikokrat ste v preteklem mesecu pozabili: vzeti malico s seboj v službo/na fakulteto (N=747), napolniti telefon (N=1067), vzeti tableto (N=1776), odstraniti ličila pred spanjem (N=1691), vzeti s seboj ključe/denarnico/telefon (N=880), nastaviti budilko (N=471), odstraniti kontaktne leče pred spanjem (N=155). Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[24] Q2. Kolikokrat ste v preteklem mesecu pozabili: vzeti malico s seboj v službo/na fakulteto (N=747), napolniti telefon (N=1067), vzeti tableto (N=1776), odstraniti ličila pred spanjem (N=1691), vzeti s seboj ključe/denarnico/telefon (N=880), nastaviti budilko (N=471), odstraniti kontaktne leče pred spanjem (N=155). Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[25] Q7: Ste že kdaj v zadnjih 12 mesecih pozabili vzeti tableto? (N=4500) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[26] Q8: Kolikokrat ste v zadnjih 12 mesecih pozabili vzeti kontracepcijsko tableto? (N=3490) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[27] Q1. Katero od naštetih obveznosti ste pozabili v preteklem mesecu? (N = 4500) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[28] Q2. Kolikokrat ste v preteklem mesecu pozabili: vzeti malico s seboj v službo/na fakulteto (N=747), napolniti telefon (N=1067), vzeti tableto (N=1776), odstraniti ličila pred spanjem (N=1691), vzeti s seboj ključe/denarnico/telefon (N=880), nastaviti budilko (N=471), odstraniti kontaktne leče pred spanjem (N=155). Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[29] Q2. Kolikokrat ste v preteklem mesecu pozabili: vzeti malico s seboj v službo/na fakulteto (N=747), napolniti telefon (N=1067), vzeti tableto (N=1776), odstraniti ličila pred spanjem (N=1691), vzeti s seboj ključe/denarnico/telefon (N=880), nastaviti budilko (N=471), odstraniti kontaktne leče pred spanjem (N=155). Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[30] Q9. Kaj od naštetega je po vašem mnenju najverjetnejši razlog, da ste pozabili vzeti tableto v zadnjih 12 mesecih? (N=3490) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[31] Q2. Kolikokrat ste v preteklem mesecu pozabili: vzeti malico s seboj v službo/na fakulteto (N=747), napolniti telefon (N=1067), vzeti tableto (N=1776), odstraniti ličila pred spanjem (N=1691), vzeti s seboj ključe/denarnico/telefon (N=880), nastaviti budilko (N=471), odstraniti kontaktne leče pred spanjem (N=155). Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[32] Q10A: Ali tableto vzamete vsak dan ob isti uri? (N=4500)Q10B: Zakaj ne? (N=1762)

[33] Q.10A Ali tableto vzamete vsak dan ob isti uri? (N=4500); Q10B Zakaj ne? (N=1762)

[34] Q11: Ali pogosteje pozabite vzeti tableto, če ste preveč zaposleni oziroma preobremenjeni z drugimi stvarmi? (N=4500) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[35] Q12: Ste že kdaj razmišljali o kontracepciji, ki je ni treba jemati vsak dan? (N=2458) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016

[36] Q12: Ste že kdaj razmišljali o kontracepciji, ki je ni treba jemati vsak dan? (N=2458) Opinion Health, Millennials and Contraception - Global Results, June 2016