O-STA

Koncert učencev glasbenih šol osrednjeslovenske regije ob 200-letnici javnega glasbenega šolstva na slovenskem

13 glasbenih šol iz Osrednjeslovenske regije bo v četrtek, 13. oktobra 2016, ob 18. uri v Slovenski filharmoniji, v dvorani Marjana Kozine, obeležilo 200 let od nastanka prve javne glasbene šole, ki je s poukom pričela 9. novembra 1816 v takratni glavni vzorčni šoli (t. i. ljubljanski normalki). Učenci glasbenih šol bodo predstavili dela slovenskih skladateljev in se s tem poklonili častitljivi obletnici, ki je pomembno vplivala na razvoj slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti.

Kljub temu, da je v začetku 19. stoletja v nekaterih krogih še vedno veljalo prepričanje, da "glasba rodi le malopridne ljudi", so ljubljanske oblasti spoznale potrebo po šolanih glasbenikih in s sprejemom statuta 23. marca 1816 ustanovile prvo javno glasbeno šolo, ki je s poukom pričela novembra istega leta. Šolo je obiskovalo 36 učencev, učitelj Franc Sokol pa jih je učil klavir, orgle, violino in petje.

200 let kasneje imamo v Sloveniji 69 glasbenih šol (54 javnih in 15 zasebnih), ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe na področju glasbe in plesa. S koncertom učencev 13 glasbenih šol Osrednjeslovenske regije želijo šole poudariti, da žanjemo prizadevanja naših prednikov in obenem obljubljamo, da bomo njihova stremljenja in ljubezen do glasbe prenašali na generacije, ki prihajajo.