O-STA

Rezultati LHB banke v 2003

Rezultati LHB banke v 2003

Leto 2003 je frankfurtska LHB Internationale Handelsbank AG zaključila nadvse uspešno. Dobiček banke pred davki in rezervacijami je presegel 5.2 mio EUR, dobiček banke po davkih pa se je v primerjavi s preteklim letom več kot podvojil in znaša po še nerevidiranih podatkih 2.6 mio EUR (1.2 mio EUR v letu 2002), kar predstavlja 13% presežek planiranega rezultata.

Bilančna vsota banke je porasla za več kot 10% in presegla 890 mio EUR. Celotni jamstveni kapital banke znaša 75 mio EUR, vloge posameznega varčevalca pri LHB banki pa so zavarovane do višine 22 mio EUR.

Banka je v preteklem letu ponudbo svojim komitentom razširila z novimi bančnimi produkti, ki so pripomogli k temu, da je obseg neobrestnih prihodkov presegel 3.3 mio EUR. Kljub temu največji delež prihodkov banke še vedno predstavljajo neto obrestni prihodki. Ti so lani dosegli 13.6 mio EUR. V letu 2003 je LHB pristopila k projektu obvladovanja in zniževanja stroškov, z rezultati katerega je ob koncu leta zelo zadovoljna. Stroške delovne sile je uspela zadržati znotraj planiranega obsega, metem ko so bili materialni stroški poslovanja kar 5% pod planom in skoraj 15% nižji kot v letu 2002.