O-STA

Sporočilo za javnost

LHB Internationale Handelsbank AG, Frankfurt am Main, obvešča, da smo preko deželnega sodišča v Frankfurtu na Majni prejeli tožbo Republike Hrvaške, v kateri slednja zahteva razkritje podatkov o poslovanju Narodne banke Jugoslavije na računu pri LHB banki.

LHB banka je do sedaj že večkrat poudarila, da je podatke pripravljena razkriti in da je le-te, v skladu z bančnimi predpisi vedno posredovala vsem imetnikom bančnih računov pri njej, tudi Narodni banki Jugoslavije.

Tožba hrvaške države sloni na vsebini nasledstvenega sporazuma o delitvi premoženja nekdanje SFRJ, ki so ga države naslednice podpisale junija 2001 na Dunaju in z izjemo Hrvaške tudi že ratificirale. Da bi sporazum postal veljaven, je potrebna še ratifikacija sporazuma s strani hrvaške države. Šele ko bodo v Združenih narodih izdali potrdilo o ratificiranju s strani vseh podpisnic, bo sporazum dobil veljavo mednarodne pogodbe. Takrat bo sporazum, tako kot za vse ostale, tudi za LHB banko postal pravno veljaven. Do tega trenutka pa tovrstne podatke lahko posredujejo javnosti zgolj imetniki računov. Kot nam je znano je Narodna banka Jugoslavije že nekajkrat obljubila, da bo omenjene podatke posredovala vsem državam naslednicam. To se do danes še ni zgodilo.