O-STA

Predstavitev edicij Glasbenega ateljeja Tartini

V četrtek, 10. novembra bodo ob 11. uri v Glasbenem ateljeju Tartini v Ljubljani predstavili publikacijo EDICIJE GLASBENEGA ATELJEJA TARTINI, ki so jo izdali ob 200-letnici javnega glasbenega šolstva v Sloveniji ter zgoščenko z izbranimi posnetki šolskih orkestrov.

V dolgoletni zgodovini glasbenega izobraževanja na Slovenskem je vzporedno z razvojem kadrov in šolskih praks nastajala in se razvijala produkcija učnih gradiv. V teh sta se vedno zrcalila, in se še danes, znanje učiteljev z vidika predmetnih strok in veščina prenosa znanja na učence. Danes je v Sloveniji sinteza obojega, vtkana v učbenike različnih avtorjev in različnih metodičnih in didaktičnih pristopov ter vzgojnih modelov, ponujena v izbiro učitelju. S tem ima učitelj več svobode, a hkrati prevzema večjo odgovornost za ustvarjeno klimo v razredu, za učno pot in dosežke ter za vpliv na celostno osebnost učenca oziroma dijaka.

Prizadevanja Glasbenega ateljeja Tartini na tem občutljivem področju sledijo trajnim vrednotam v vzgoji in izobraževanju, preizkušenim tradicionalnim metodam in obenem sodobnim dognanjem strok na področju glasbenega izobraževanja.