O-STA

Diabetes na očeh - Največja svetovna raziskava zdravja oči pri sladkornih bolnikih opozarja na nujno potrebo po zmanjšanju nepotrebnega tveganja za izgubo vida

· Raziskava DR Barometer, v katero je bilo vključenih skoraj 7.000 odraslih sladkornih bolnikov in zdravstvenih delavcev iz 41 držav, opozarja na nujno potrebo po nedvoumnih metodah oskrbe bolnikov in trdnih, odzivnih zdravstvenih sistemih za preprečevanje nepotrebne izgube vida, povezane s sladkorno boleznijo.1
· Približno enega od treh odraslih sladkornih bolnikov po vsem svetu - do 93 milijonov ljudi - prizadene diabetična retinopatija (DR) oziroma zaplet sladkorne bolezni, ki lahko povzroči slepoto, če ni zdravljen.2

Ljubljana, 14. november 2016 - Čeprav je izguba vida dvakrat bolj zaskrbljujoča kot drugi pogosti zapleti sladkorne bolezni (vključno z boleznimi srca in ožilja ter možgansko kapjo), se četrtina sladkornih bolnikov o zapletih na očeh ne pogovarja s svojimi zdravniki, mnogi pa o svojih težavah spregovorijo šele takrat, ko so že prisotne.1 To so le nekatera zaskrbljujoča spoznanja o zdravljenju diabetične retinopatije (DR) in diabetičnega makularnega edema (DME), ki jih razkriva raziskava DR Barometer, pri kateri so prvič skupaj sodelovali strokovnjaki Mednarodne zveze za staranje (IFA), Mednarodne diabetične zveze (IDF), Mednarodne agencije za preprečevanje slepote (IAPB) in družbe Bayer.

Tema letošnjega Svetovnega dneva sladkorne bolezni je 'Diabetes na očeh', ki kaže na bistveno vlogo zdravja oči pri zdravljenju sladkorne bolezni. Raziskava DR Barometer razkriva zaskrbljujoče vrzeli v sedanjem zdravljenju očesnih bolezni sladkornih bolnikov in nudi praktične ukrepe, ki so nujni za preprečevanje nadaljnjih okvar vida zaradi sladkorne bolezni, ki se jim lahko izognemo.

Poročilo o raziskavi DR Barometer razkriva, da ima 79 odstotkov bolnikov z diabetično retinopatijo (DR) težave pri vožnji, prevozom na delo in osnovnimi gospodinjskimi deli, v nekaterih primerih pa vse to sploh ni mogoče.1 20 odstotkov ljudi z DR ali DME tudi meni, da jih okvare vida ovirajo pri zdravljenju sladkorne bolezni. To je ena od zadev, ki se odraža v posameznikovem zaznavanju lastnega telesnega zdravja, ki ga več kot polovica vprašanih v raziskavi DR ocenjuje kot 'slabo do povprečno'.1

V poročilu o raziskavi DR Barometer poudarjajo, da je ena od glavnih ovir za zdravljenje očesnih bolezni pri sladkorni bolezni dostopnost očesnih pregledov, ki so odločilen korak pri odkrivanju in zdravljenju DR.1 Tako oftalmologi kot sladkorni bolniki, vključeni v študijo, omenjajo 'dolge čakalne dobe pri naročanju' kot glavno oviro za boljše zdravje oči.1 Eden od treh sladkornih bolnikov v raziskavi potrjuje, da četudi dobijo termin za pregled, je lahko cena previsoka, 24 odstotkov bolnikov pa poudarja, da je težava tudi čakanje v čakalnicah v ambulantah. 1

Poleg ugotovljenih pomanjkljivosti zdravstvenih sistemov raziskava DR Barometer razkriva, da polovica vključenih zdravstvenih delavcev nima zapisanih protokolov za odkrivanje in zdravljenje z diabetesom povezanih okvar vida.1

Zmogljivost in stroški presejalnih pregledov lahko skupaj z nejasnimi smernicami preprečijo pravočasno diagnosticiranje in zdravljenje očesnih bolezni pri sladkornih bolnikih. Skoraj dve tretjini vključenih oftalmologov meni, da je največja ovira za doseganje boljših rezultatov prepozna diagnoza, več kot polovica pa jih ugotavlja, da sladkorni bolniki pridejo na pregled šele takrat, ko imajo težave z vidom in je v mnogih primerih za zdravljenje že prepozno.1

Strokovnjaki menijo, da so za zagotavljanje učinkovitega spremljanja in zdravljenja ogroženih bolnikov bistveni redni, cenovno ugodni in dostopni očesni pregledi za sladkorne bolnike ter dostop do zdravljenja v okviru usklajenega sistema. Raziskava DR Barometer prav tako opozarja na potrebo po bistveno boljšem izobraževanju tako bolnikov kot zdravnikov o preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju DR in DME. Enako pomembno je zagotavljanje orodij, s katerimi lahko sladkorni bolniki učinkovito nadzorujejo posledice sladkorne bolezni in preprečijo že nastanek okvare vida.

Za več informacij in prenos vseh rezultatov raziskave DR Barometer prosimo obiščite www.drbarometer.com

###

OPOMBE ZA UREDNIKE:

O diabetični očesni bolezni

Sladkorna bolezen ostaja eno najpomembnejših globalnih zdravstvenih vprašanj. Od leta 1980 se je število sladkornih bolnikov že štirikrat povečalo na 415 milijonov odraslih.3,5

Diabetična retinopatija - DR, najpogostejša oblika diabetične očesne bolezni, je zaplet zaradi visoke ravni glukoze v krvi, ki poškoduje krvne žile v očesnem ozadju. Diabetični makularni edem - DME je pogosta oblika DR, ki nastane, ko krvne žile prepuščajo tekočino v mrežnico, kar povzroča zamegljen vid. Če ne diagnosticiramo in zdravimo bodisi DR ali DME, lahko bolnik oslepi.

Pri vseh sladkornih bolnikih z boleznijo tipa 1 ali 2 obstaja tveganje za nastanek DR in DME, kar lahko preprečimo z učinkovito oceno tveganja, zgodnjo diagnozo in ustreznim zdravljenjem sladkorne bolezni.

O raziskavi DR Barometer

Mednarodna zveza za staranje (IFA), Mednarodna agencija za preprečevanje slepote (IAPB) in Mednarodna diabetična zveza (IDF) so izvedle obsežno raziskavo v dveh fazah in večjem številu držav zaradi preučitve globalnih, regionalnih in specifičnih lokalnih vprašanj v zvezi z DR in DME.

V prvi fazi je potekala kvalitativna študija z razgovori v osmih državah, ki so predstavljale reprezentativni vzorec regij in višine prihodkov. V drugi fazi so izvedli kvantitativno študijo teoretične raziskave za pridobitev podatkov iz posebej oblikovanih spletnih raziskav mnenja 4.340 odraslih sladkornih bolnikov in 2.329 zdravstvenih delavcev v 41 državah.

Študijsko populacijo odraslih sladkornih bolnikov, ki so sodelovalli v raziskavi, so sama izbrala predvsem združenja bolnikov in organizacije starejših bolnikov. Zato ta skupina vključuje osebe, ki so verjetno motivirane in sodelujejo pri zdravljenju svoje sladkorne bolezni. Na enak način so bili izbrani zdravstveni delavci (zdravniki) in tudi za tolmačenje rezultatov velja enako načelo.

O partnerjih

Mednarodna zveza za staranje (IFA) je mednarodna nevladna organizacija, v katero so včlanjeni predstavniki vlade, nevladnih organizacij, industrije in akademskih krogov ter posamezniki v 70 državah. IFA zastopa starejše prebivalstvo in je splošni posvetovalni organ Združenih narodov oziroma agencij ZN, vključno s Svetovno zdravstveno organizacijo. Za več informacij obiščite: https://www.ifa-fiv.org/

Mednarodna diabetična zveza (IDF) je krovna organizacija več kot 230 nacionalnih združenj sladkornih bolnikov v 170 državah in regijah. Zastopa interese naraščajočega števila sladkornih bolnikov in ogroženih oseb. Zveza je na čelu globalne skupnosti sladkornih bolnikov že od leta 1950. Za več informacij obiščite: http://www.idf.org/

Mednarodna agencija za preprečevanje slepote (IAPB) je usklajevalna organizacija, ki vodi prizadevanja za preprečevanje slepote po vsem svetu. Poslanstvo agencije je odpraviti glavne vzroke slepote in okvar vida, ki se jim je mogoče izogniti, pri čemer združuje vladne in nevladne agencije zaradi omogočanja načrtovanja, razvoja in implementacije trajnostnih nacionalnih programov zdravljenja očesnih bolezni. Za več informacij obiščite: http://www.iapb.org

Bayer: Science For A Better Life
Raziskavo je omogočila podpora družbe Bayer Pharma AG. Bayer je zagotovil finančna sredstva in omogočil izvajanje te raziskave ter imel vlogo svetovalca in bo sodeloval pri objavi rezultatov raziskave.

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vredost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

Viri

1. The Diabetic Retinopathy Barometer Study: Global Findings. November 2016. Dostopno prek: www.drbarometer.com. Zadnji dostop: november 2016.
2. Yau J.W., Rogers, S.L. et al. Global Prevalence and Major Risk Factors of Diabetic Retinopathy. Diabetes Care 2012;35(3):556-564.
3. IDF Diabetes Atlas, Seventh edition, 2015. International Diabetes Federation. Available at: www.diabetesatlas.org. Zadnji dostop: oktober 2016.
4. Wan He, Daniel Goodkind, and Paul Kowal. An Aging World: 2015 U.S. Census Bureau, International Population Reports, P95/16-1, U.S. Government Publishing Office, Washington, DC, 2016.
5. WHO Global Report on Diabetes 2016. Dostopno prek: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf?ua=1. Zadnji dostop: oktober 2016.