O-STA

Zeleno pero o trajnostnem turizmu

Jutri se bo 166 učencev in 57 dijakov pomerilo v pisanju novinarskih prispevkov na temo trajnostnega turizma. Gre za edino šolsko državno tekmovanje v pripravi eko novinarskih prispevkov v Republiki Sloveniji, ki ga organizira društvo Planet Zemlja in poteka že četrto leto zapored.

S projektom želi organizator mlade spodbuditi k aktivnemu raziskovanju lokalnega okolja in seznanjanju z okoljsko problematiko ter s tem spodbuditi njihovo zavest, da lahko tudi sami sodelujejo pri pozitivnih spremembah v svojem okolju. Tematike pisanj se z leti spreminjajo, letošnja, ki izhaja iz odločitve OZN, da leto 2017 označi kot leto trajnostnega turizma, pa je po mnenju organizatorja dovolj zanimiva in aktualna, da bo mladim piscem predstavljala zanimivo raziskovanje.

Cilji tekmovanja so predvsem širjenje in poglabljanje znanja iz varstva okolja, ohranjanja narave in načel trajnostnega razvoja, informiranje in osveščanje o pomenu razumevanja narave, njenih procesov ter zakonitosti, raziskovanja lokalnih okoljskih značilnosti ter popularizacija trajnostnega odnosa do okolja.

Tekmovanje poteka v dveh delih - šolskem in državnem - prispevke otrok pa ocenjuje strokovna komisija, pristojna za ocenjevanje posameznih področij novinarskega in ekološkega (tematskega) izražanja.

Razglasitev zmagovalcev poteka na svetovni dan zemlje na Gospodarskem razstavišču Ljubljana. Zmagovalni prispevki so po zaključku tekmovanja objavljeni na straneh elektronskega medija mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org.

O tekmovanju Zeleno pero:

Zeleno pero 2016

V letu 2016 se je na tekmovanje prijavilo 17 šol, za Zeleno pero pa se je potegovalo 134 mladih. V tem letu so učenci in dijaki pisali na temo stročnice, Zeleno pero 2016 pa je šlo v roke mladih eko novinarjev iz Osnovne šole Sostro in Škofijske Klasične Gimnazije Ljubljana.


Zeleno pero 2015

V letu 2015 se je na tekmovanje prijavilo 15 šol, za Zeleno pero 2015 pa se je potegovalo 193 mladih. V tem letu so učenci in dijaki pisali na temo svetlobe, tekmovanja pa so se lahko udeležili učenci zadnje triade osnovnih šol ter dijaki srednjih šol. Komisija je namreč ocenila, da je tekmovanje za drugo triado prezahtevno, saj imajo tekmovalci le 60 minut časa, da pripravijo prispevek na šolskem računalniku. Zeleno pero 2015 je šlo v roke mladih eko novinarjev iz Osnovne šole Ljudski vrt Ptuj, Srednje šole Slovenj Gradec in Muta ter Škofijske klasične gimnazije Šentvid.


Zeleno pero 2014

V začetku februarja 2014 je na 23 slovenskih šolah potekalo prvo šolsko tekmovanje v pripravi novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave in varovanja okolja, Zeleno pero 2014. Na tekmovanje se je prijavilo 367 dijakov in učencev. Tematika tekmovanja v letu 2014 ni bila določena, tekmovali pa so lahko učenci druge in tretje triade ter srednješolci. Zeleno pero 2014 je šlo v roke mladih eko novinarjev iz Gradbene šole in gimnazije Maribor, Škofijske klasične Gimnazije, Osnovne šole Trbovlje, Osnovne šole Pesnica pri Mariboru in Osnovne šole Hinka Smrekarja Ljubljana.


O društvu Planet Zemlja:

Društvo Planet Zemlja že deseto leto zapored deluje na področju osveščanja javnosti o pomenu odnosa vsakega posameznika do okolja, komuniciranja okoljskih tem z najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo strokovnjakov skozi različne projekte in dogodke. Poslanstvo društva Planet Zemlja je kreativno komuniciranje okoljskih tem. Skozi vrsto raznolikih izvedb (delavnice, predavanja, tekmovanja, raziskave,...), s pomočjo znanih osebnosti in strokovnjakov, nagovarja raznolike javnosti (mlade, starejše, strokovnjake, zainteresirano javnost,...) k odgovornemu odnosu do okolja in vseh živih bitij v njem.


Spričo vrste aktivnosti na različnih področjih (promet, kultura, turizem, prehrana, zdravje, komuniciranje,...), je društvo leta 2010 pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, leta 2013 po Zakonu o varstvu okolja, leta 2016 pa tudi na področju vzgoje in izobraževanja.

--

Ker nam ni vseeno!

društvo Planet Zemlja deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varstvu okolja in na področju vzgoje in izobraževanja

TEL: +386 64 233 234

www.planet-zemlja.org

www.eko-generacija.org

www.foodrevolution.si

FB: društvo Planet Zemlja

FB: eko generacija

FB: eko reli

FB: Food revolution Slovenija

FB: eko konferenca

BODITE DOBRODELNI IN PODPRITE DELOVANJE DRUŠTVA:

http://www.planet-zemlja.org/2010/12/namenitev-dela-dohodnine-nasemu-drustvu/