O-STA

Učenci in dijaki pisali novinarske prispevke o trajnostnem turizmu

ZELENO PERO

edino šolsko državno tekmovanje v pripravi eko novinarskega prispevka v Republiki Sloveniji

Tema letošnjega tekmovanja za Zeleno pero, h kateremu društvo Planet Zemlja povabi učence zadnjih štirih razredov osnovnih šol in dijake srednjih šol, je bila Trajnostni turizem. Na šolskem tekmovanju, ki je prva od dveh stopenj državnega tekmovanja, je sodelovalo 96 učencev in 43 dijakov iz desetih osnovnih in štirih srednjih šol. Bronasto priznanje za kakovost prispevka si je prislužilo 52 učencev in 23 dijakov. Na državno tekmovanje se je na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja, uvrstilo 37 učencev in 18 dijakov.

Na letošnji prireditvi ob dnevu Zemlje, ki bo potekala 21. 4. ob 10.30 v dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, bomo podelili srebrna priznanja 35 učencem in 13 dijakom, zlata priznanja pa dvema učencema osnovnih šol in dvema dijakoma srednjih šol.

Tekmovalce je komisija letos razdelila v 4 kategorije in sicer: 6. in 7. razred osnovne šole, 8. in 9. razred osnovne šole, 1. in 2. letnik srednje šole ter 3. in 4. letnik srednje šole. Letošnje tekmovanje podpira evropski poslanec iz vrst Zelenih, dr. Igor Šoltes.

Zeleno pero je edino tovrstno tekmovanje v Sloveniji, ki ga od 2014 organizira društvo Planet Zemlja, zadnji dve leti pa uživa tudi podporo Zavoda RS za šolstvo. S projektom želi organizator mlade spodbuditi k aktivnemu raziskovanju lokalnega okolja in seznanjanju z okoljsko problematiko ter s tem spodbuditi njihovo zavest, da lahko tudi sami sodelujejo pri pozitivnih spremembah v svojem okolju.

Cilji tekmovanja so predvsem širjenje in poglabljanje znanja iz varstva okolja, ohranjanja narave in načel trajnostnega razvoja, informiranje in osveščanje o pomenu razumevanja narave, njenih procesov ter zakonitosti, raziskovanja lokalnih okoljskih značilnosti ter popularizacija trajnostnega odnosa do okolja.

Tekmovanje poteka v dveh delih - šolskem in državnem - prispevke otrok pa ocenjuje strokovna komisija, pristojna za ocenjevanje posameznih področij novinarskega in ekološkega (tematskega) izražanja.

Zmagovalni prispevki so po zaključku tekmovanja objavljeni na straneh elektronskega medija mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org.

Vabljeni, da se nam pridružite na podelitvi, za morebitne objave pa se vam najlepše zahvaljujemo.

Zeleno pero 2014

V začetku februarja 2014 je na 23 slovenskih šolah potekalo prvo šolsko tekmovanje v pripravi novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave in varovanja okolja, Zeleno pero 2014. Na tekmovanje se je prijavilo 367 dijakov in učencev. Tematika tekmovanja v letu 2014 ni bila določena, tekmovali pa so lahko učenci druge in tretje triade ter srednješolci. Zeleno pero 2014 je šlo v roke mladih eko novinarjev iz Gradbene šole in gimnazije Maribor, Škofijske klasične Gimnazije, Osnovne šole Trbovlje, Osnovne šole Pesnica pri Mariboru in Osnovne šole Hinka Smrekarja Ljubljana.

Zeleno pero 2015

V letu 2015 se je na tekmovanje prijavilo 15 šol, za Zeleno pero 2015 pa se je potegovalo 193 mladih. V tem letu so učenci in dijaki pisali na temo svetlobnega onesnaževanja, tekmovanja pa so se lahko udeležili učenci zadnje triade osnovnih šol ter dijaki srednjih šol. Komisija je namreč ocenila, da je tekmovanje za drugo triado prezahtevno, saj imajo tekmovalci le 60 minut časa, da pripravijo prispevek na šolskem računalniku. Zeleno pero 2015 je šlo v roke mladih eko novinarjev iz Osnovne šole Ljudski vrt Ptuj, Srednje šole Slovenj Gradec in Muta ter Škofijske klasične gimnazije Šentvid.

Zeleno pero 2016

V letu 2016 se je na tekmovanje prijavilo 17 šol, za Zeleno pero pa se je potegovalo 134 mladih. V tem letu so učenci in dijaki pisali na temo stročnic, Zeleno pero 2016 pa je šlo v roke mladih eko novinarjev iz Osnovne šole Sostro in Škofijske Klasične Gimnazije Ljubljana.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na razpolago na naslovu: zelenopero@planet-zemlja.org.

O društvu Planet Zemlja:

Društvo Planet Zemlja že deseto leto zapored deluje na področju osveščanja javnosti o pomenu odnosa vsakega posameznika do okolja, komuniciranja okoljskih tem z najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo strokovnjakov skozi različne projekte in dogodke. Poslanstvo društva Planet Zemlja je kreativno komuniciranje okoljskih tem. Skozi vrsto raznolikih izvedb (delavnice, predavanja, tekmovanja, raziskave,...), s pomočjo znanih osebnosti in strokovnjakov, nagovarja raznolike javnosti (mlade, starejše, strokovnjake, zainteresirano javnost,...) k odgovornemu odnosu do okolja in vseh živih bitij v njem.

Spričo vrste aktivnosti na različnih področjih (promet, kultura, turizem, prehrana, zdravje, komuniciranje,...), je društvo leta 2010 pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, leta 2013 po Zakonu o varstvu okolja, leta 2016 pa tudi na področju vzgoje in izobraževanja.