O-STA

8. Eko konferenca

"Med predpisi in zrakom, ki ga dihamo"

Ljubljana, 24. aprila 2017 ob 9.30 na ARSO

24. aprila 2017 bo v prostorih Agencije RS za okolje potekala 8. Eko konferenca. Letos jo pod naslovom "Med predpisi in zrakom, ki ga dihamo" organiziramo društvo Planet Zemlja, Slovensko meteorološko društvo,

Agencija RS za okolje in Gradbeni inštitut ZRMK - Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo.

Pričetek dogodka ob 9.30, predviden zaključek ob 13. uri.

Predsedujoča: Tanja Cegnar

Lokacija: Velika sejna dvorana na ARSO, Vojkova 1b Ljubljana, 4. nadstropje

PROGRAM

l. del: 9.30 - 11.00

Igor Šoltes, Evropski Zeleni- Zrak tihi ubijalec

Barbara Bernard Vukadin, ARSO - Evropska agencija za okolje za kakovost zraka v Evropi

Martina Logar, ARSO - Izpusti onesnaževal v zrak

Miha Tomšič, GI ZRKM - Pomen kakovostnega zraka v bivalnem okolju

Podelitev zlatih priznanj v natečaju Zeleno pero

Odmor

ll. del: 11.30 - 13.00

Tanja Koleša, ARSO - Spremljanje kakovosti zunanjega zraka in viri delcev PM10

Rahela Žabkar, ARSO - Meteorološke značilnosti epizod ozona in delcev

Marko Rus, ARSO - Modeliranje kakovosti zunanjega zraka

Janja Turšič, ARSO - Prikazovanje onesnaženosti zraka s pomočjo indeksov

Simona Perčič, NIJZ - Vpliv onesnaženega zraka na zdravje

Jože Jurša, MOP - Načrti za kakovost zraka

Boštjan Paradiž, ARSO - Kako lahko posamezniki prispevamo k boljši kakovosti zraka

--

Ker nam ni vseeno!

društvo Planet Zemlja deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varstvu okolja in na področju vzgoje in izobraževanja

TEL: +386 64 233 234

www.planet-zemlja.org

FB: društvo Planet Zemlja

BODITE DOBRODELNI IN PODPRITE DELOVANJE DRUŠTVA:

http://www.planet-zemlja.org/2010/12/namenitev-dela-dohodnine-nasemu-drustvu/