O-STA

Skupina Sberbank Europe: v letu 2016 preobrat, h kateremu so prispevali večji prihodki iz poslovanja, večja kakovost sredstev in velik poudarek na učinkovitosti

"Ponovno smo dosegli nekdanjo raven čistega dobička, zdaj se pretežno financiramo sami, bistveno smo povečali število aktivnih strank in s tem dodatno okrepili tržni delež v srednji in vzhodni Evropi. Hkrati smo optimizirali stroške poslovanja", je povedal Gerhard Randa, predsednik uprave Sberbank Europe.

Na čisti dobiček Sberbank Europe v višini 33 milijonov EUR je pozitivno vplival enkratni učinek prodaje 99,5-odstotnega deleža v Sberbank Slovaška iz julija 2016. Rezultati segmenta korporativnega bančništva v Avstriji, tudi ukrepi za optimizacijo likvidnosti na ravni celotne skupine, so prispevali k 17-odstotnemu povečanju čistih obrestnih prihodkov na 304 milijone EUR, navkljub zahtevnemu poslovnemu okolju, ki je bilo zaznamovano z nizkimi obrestnimi merami, geopolitičnimi problemi in regulatornimi zahtevami. Čisti prihodki iz opravnin (provizij) so se povečali za 8 % na 81 milijonov EUR. Neto obrestna marža Sberbank Europe se je povečala na 2,4 % v primerjavi z 2,1 % v letu 2015, k čemur je prispevalo povečanje neto obrestne marže v Avstriji, na Madžarskem, Češkem in Hrvaškem.

Zahvaljujoč doslednim izboljšavam stroškovne učinkovitosti so se splošni administrativni stroški medletno zmanjšali za 4 %, in sicer z 287 milijonov EUR na 276 milijonov EUR.

Sberbank Europe je v prvi polovici leta 2016 bistveno okrepila svojo kapitalsko strukturo, saj je 370 milijonov EUR podrejenih posojil (ki spadajo v dodatni kapital) pretvorila v navadni lastniški temeljni kapital (CET1). V primerjavi z letom 2015 je Sberbank Europe pomembno okrepila svojo kapitalsko pozicijo, saj se je njen količnik temeljnega kapitala (CET1) povečal na 15,4 % v primerjavi z 10,6 % konec leta 2015, k čemur je prispevala omenjena prodaja slovaške odvisne družbe in zmanjšanje tvegane aktive. Kapitalska pozicija banke ostaja trdna podpora razvoju in nadaljnji rasti poslovanja.

Sberbank Europe tudi še naprej izboljšuje kakovost svojih sredstev. Delež slabih posojil se je zmanjševal iz četrtletja v četrtletje na končnih 10 % (v primerjavi z 11 % konec leta 2015), pokritost slabih posojil pa se je povečala na 47,7 % v primerjavi z 42,2 % konec leta 2015. Zaradi izboljšanja posojilnega portfelja in na splošno stabilnega stanja slabih posojil so se zmanjšali s tveganji povezani stroški.

Sberbank Europe je povečala svojo bazo aktivnih strank za 11 %. K rasti baze strank Sberbank Europe je prispevalo uspešno pridobivanje novih strank v segmentu poslovanja s prebivalstvom, zlasti v Srbiji in na Češkem.

V primerjavi z letom 2015 se bruto posojilni portfelj ni spreminjal. Avstrija in Češka ostajata dva največja trga glede na svoja posojilna portfelja, ki skupaj dosegata okrog 51 % vseh posojil skupine Sberbank Europe. Zaradi rasti depozitov v nemški podružnici (Sberbank Direct) se je razmerje med krediti in depoziti v letu 2015 izboljšalo s 153 % na 111 %, do konca leta 2016 pa se je ustalilo na ravni 110 %. Financiranje Sberbank Europe ostaja robustno, saj kar 71 % sloni na depozitih strank.

Dne 31. decembra 2016 je bilančna vsota skupine Sberbank Europe znašala 12.710 milijonov EUR.

Cilj Sberbank Europe je, da postane most v regiji med Rusijo na eni strani ter srednjo in vzhodno Evropo na drugi strani, in sicer s krepitvijo gospodarskih in poslovnih odnosov med državami, kjer je prisotna. V letu 2017 se želi Sberbank Europe posvetiti zmerni in trajnostni rasti tako v segmentu poslovanja s prebivalstvom kot v segmentu korporativnega bančništva, pri tem pa nenehno krepiti temelje, položene v letu 2016: biti dobičkonosna in učinkovita bančna skupina, ki zadovoljuje vse finančne potrebe svojih strank.

Izbrani konsolidirani finančni podatki za Sberbank Europe AG za leto 2016*

Poudarki iz izkaza poslovnega izida

(v milijonih EUR)Konec leta 2016Konec leta 2015
Čisti dobiček33-219
Čisti obrestni prihodki304260
Neto obrestna marža (%)2,42,1
Čisti prihodki iz opravnin (provizij)8175
Razmerje stroški/prihodki (%)72,789,9
Splošni administrativni stroški276287
Pokritost slabih posojil (%)47,742,2

Poudarki iz izkaza finančnega položaja

(v milijonih EUR)31. 12. 201631. 12. 2015
Skupaj neto posojila strankam8.5568.492
Skupaj depoziti strank7.7747.677
Razmerje krediti/depoziti (%)110111
Količnik temeljnega kapitala (CET1) (%)15,410,6
Količnik kapitalske ustreznosti (%)19,017,7
Delež slabih posojil (%)10,011,0
Bilančna vsota12.71014.347

Zaposleni4.3335.108
Podružnice228280

*Predhodni konsolidirani rezultati za leto 2016 Sberbank Europe v skladu z MSRP.