O-STA

Potrditev uspešnih rezultatov LHB Internationale Handelsbank AG

Včeraj je na drugi letošnji seji zasedal Nadzorni svet LHB Internationale Handelsbank AG iz Frankfurta. Glavna točka dnevnega reda je bila obravnava koncernskega revizijskega poročila o poslovanju skupine LHB v letu 2003. LHB banka, ki ima sedež v Frankfurtu in je v večinskem slovenskem lastništvu, ima široko razširjeno mrežo svojih kapitalskih naložb. V skupino LHB spadajo poleg matične banke v Frankfurtu še srbska LHB banka Beograd, makedonska Tutunska banka, dve bosanski banki CBS iz Sarajeva in LHB banka Banja Luka (prej VB banka Banja Luka), kakor tudi podjetja LHB Finance iz Ljubljane, LHB Trade iz Zagreba, LHB Consult iz Beograda in LHB Immobilien iz Frankfurta. Revizorska hiša PWC je ugotovila, da je koncern LHB v preteklem letu ustvaril neto bilančni dobiček v višini 5,3 mio EUR. Bilančna vsota skupine je narasla za 16% in prvič presegla 1 mrd EUR.

Poleg rezultatov skupine v preteklem letu so se nadzorniki seznanili tudi s poslovanjem LHB banke v prvem kvartalu letošnjega leta. Banka uspešno sledi svojemu zastavljenemu planu za leto 2004. Bilančna vsota je 6% nad planiranim obsegom, obseg izdanih kreditov pa kar 13% nad planiranim. V banki še vedno nadaljujejo s projektom zmanjševanja stroškov. Le-ti so se v primerjavi s prvim kvartalom preteklega leta znižali kar za 12,4%.