O-STA

Študenti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo pripravljajo razvojne koncepte zagrebške vpadnice

V petek, 5. maja 2017, se je v Zagrebu odvila mednarodna urbanistična študentska delavnica z naslovom "Radnička u ne/nastajanju". Delavnica, ki je bila organizirana v sodelovanju s Katedro za prostorsko planiranje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Katedro za urbanizem, prostorsko planiranje in krajinsko arhitekturo Fakultete za arhitekturo Univerze v Zagrebu, je bila namenjena delovnemu srečanju in razstavi del, ki so jih študenti izdelali v sklopu predmetov Planiranje mesta ter Projektno delo s seminarjem v tem semestru.

Radnička cesta v Zagrebu

Namen delavnice je bil izmenjati izkušnje in spoznanja o analizirani mestni potezi, spoznavanju različnih pristopov in metod učenja ter strokovni razpravi o izbranih izhodiščih nadaljnjega razvoja obravnavanega območja. Radnička cesta namreč postaja zaradi sodobne širitve mesta, ki narekuje nove potrebe po funkcionalni in oblikovni preobrazbi tega območja, prometno ena najpomembnejših vpadnic v mesto Zagreb. Na preobrazbo je imela še posebno močan vpliv širitev letališča Pleso (2016) ter izgradnja Domovinskog mosta (2007), ki novo letališče prav preko Radničke ceste povezuje s Kvaternikovim trgom v centru mesta.

Praktična delavnica

Na delavnici so se študenti razdelili v štiri skupine. Dve skupini sta proučevali možni razvoj Radničke ceste z vidika razvoja zelene infrastrukture in trajnostne mobilnosti. Dve skupini pa sta se ukvarjali s pristopom prostorskega načrtovanja "od spodaj navzgor" ter iskali futuristične rešitve za razvoj območja v daljni prihodnosti. Delavnica se je odvijala na sami lokaciji, v Galeriji AŽ, v naselju Žitnjak, ki se nahaja neposredno ob Radnički cesti. Tako so udeleženci lahko doživeli tudi utrip obravnavnega območja in celo izvedli krajšo anketo med prebivalci.

Študenti pripravljajo razvojne koncepte

Študenti bodo do konca letnega semestra izdelali razvojne koncepte širšega in ožjega območja obravnavane mestne vpadnice, svoje rešitve pa prikazali tako v grafični obliki kot na maketah.