O-STA

200 let sodobnega katastra na Slovenskem in v regiji bodo obeležili tudi na UL FGG

Letos obeležujemo pomembno prelomnico na področju razvoja sodobnega, parcelno orientiranega katastra v regiji. Pred 200 leti so namreč naše dežele z Zakonom o zemljiškem davku dobile pravno osnovo za začetek izvajanja sistematične katastrske izmere. Katastrski načrti in drugi podatki o zemljiščih in stavbah iz tistega obdobja so močno zaznamovali razvoj katastra, zemljiške knjige in zemljiškega davka v Sloveniji in širše v regiji. Katastrski podatki so sicer danes prosto dostopni preko spleta, a njihov izvor je izjemno pomemben in sega v daljno preteklost. O velikem pomenu izvora katastrskih podatkov priča tudi dejstvo, da se je do danes na naših tleh ohranil takrat uveden parcelno-orientiran zemljiški kataster in na meritvah osnovan kataster.

200-letnici začetka sodobnega katastra, pomembnemu mejniku geodezije in zemljemerstva v Sloveniji ter širše v regiji, bo posvečen tradicionalni 45. geodetski dan, ki ga v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 23. in 24. maja 2017 na Brdu pri Kranju organizirata Zveza geodetov Slovenije in Gorenjsko geodetsko društvo.

V torek, 23. maja, ob 18. uri, se bo na Brdu pri Kranju začela slavnostna akademija s koncertom Big band Orkestra slovenske vojske, kateremu bodo prisluhnili ugledni gostje iz Slovenije ter tujine. Slavnostno druženje ne bo posvečeno le 200-letnici začetka sodobnega katastra, temveč tudi obeleženju 6. evropskega dneva geodetov in geoinformatikov. Evropski geodet leta je marca v Bruslju postal Guillaume-Henri Dufour, geodet iz Švice, soustanovitelj rdečega križa. Še pred slavnostnim dogodkom bo ob 16.30 odprtje razstave in predstavitev zbirke starih geodetskih instrumentov.

V sredo, 24. maja, se bodo v okviru strokovno-izobraževalnega programa zvrstila številna predavanja uglednih domačih in tujih predavateljev. Med njimi bodo tudi člani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Dr. Marjan Čeh bo med 11.15 in 12.30 predaval na temo "Izboljšave položajne kakovosti podatkov zemljiškega katastra". Med 13.45 in 15.15 bo o izzivih na področju razvoja večnamenskega 3D-katastra nepremičnin v Sloveniji spregovoril Jernej Tekavec, o razvoju omrežja SIGNAL za potrebe evidentiranja nepremičnin pa dr. Oskar Sterle. Strokovno-izobraževalni del 45. geodetskega dne se bo ob 15.30 zaključil z okroglo mizo na temo "Vizija geodetske stroke ob 200-letnici začetka katastra".