O-STA

4. Svetovni forum o zemeljskih plazovih

4. Svetovni forum o zemeljskih plazovih (4th World Landslide Forum) bo v Cankarjevem domu potekal od torka, 30. 5., do petka, 2. 6. 2017, ki ga družno organizirajo Mednarodni konzorcij za zemeljske plazove (International Consortium on Landslides), Mednarodni program za zemeljske plazove (International Programme on Landslides), Univerza v Ljubljani ter Geološki zavod Slovenije. Na forumu bo aktivno sodelovalo več kot 500 strokovnjakov iz preko 50 držav sveta. Forum je prispevek Republike Slovenije k uveljavljanju Sendajskega ovira za zmanjšanje tveganja nesreč v obdobju 2015−2030.

Forumu bo predsedoval prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, sicer pa tudi predstojnik UNESCO Katedre za zmanjšanje tveganj ob vodnih ujmah. Tematike bodo usmerjene v raziskave plazov v širšem pomenu in zmanjšanje tveganj zaradi delovanja plazov, na katere se je kot na stalnico v našem življenju smiselno privaditi in posledično razvijati kulturo sobivanja z njimi.

Mednarodno srečanje v Ljubljani bo organizirano po uspešnih forumih v Tokiju (WLF1, 2008), Rimu (WLF2, 2011) in Pekingu (WLF3, 2014), z namenom krepitve povezovanja čim širšega kroga odločevalcev pri zmanjšanju tveganja zaradi delovanja zemeljskih plazov.

Dogodek bodo v torek, 30. 5., slavnostno otvorili:

- Yueping Yin, predsednik Mednarodnega konzorcija za zemeljske plazove (ICL)

- Qunli Han, direktor Unescovega urada za okoljske in zemeljske znanosti

- Njegova ekscelenca Keiji Fukuda, veleposlanik Japonske v Sloveniji

- Matjaž Mikoš, predsednik 4. svetovnega foruma, podpredsednik Mednarodnega konzorcija za zemeljske plazove, Univerza v Ljubljani

Častni pokrovitelj foruma je predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor.

Dodatne informacije o dogodku lahko najdete na uradni spletni strani foruma: http://www.wlf4.org/.