O-STA

Planetu zemlja prijazna šola/vrtec

Društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem, je leta2010, ob svetovnem dnevu okolja prvič razpisalo vseslovenski natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC. Nanj se je doslej odzvalo prek 630 zavodov, zabeležili pa smo prek 65.000 sodelujočih otrok, mentorjev in staršev iz vseh regij Slovenije in tudi iz Italije.

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec je projekt, ki sodelujočim pomaga na njihovi poti k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvija zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Zato društvo tudi v prihajajočem šolskem letu razpisuje natečaj v želji, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja prihodnjih generacij.

Kot vsa leta doslej, smo tudi tokrat k sodelovanju povabili priznane slovenske strokovnjake in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij. Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS, strokovnjakov društva Morigenos - slovenskega društva za morske sesalce, Gradbenega Instituta ZRMK, svetovnega gibanja Food Revolution, Košarkarske Zveze Slovenije, Izobraževanje Tamara Urbančič, Čebelarstvo Maja in Iztok Šlebir, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, bodo letos z nami sodelovali tudi Mednarodni center za ekoremediacije, Vodna agencija in socialno podjetje - družba za odgovorno ravnanje z odpadki BOLJE.

Natečaj poteka kot aktivno izvajanje projektov, ki so različni tako po tematiki, kot tudi formi izvedbe, trajanju izvajanja... Zavodi izberejo projekte, izvedbo pa prilagodijo urniku ter skupini, ki bo projekt izvajala (otroci, zaposleni, starši). Poleg projektov morajo zavodi z dejanji in načrtovanjem izkazovati skrben odnos do uporabnikov in okolja.

Sodelovanje zavodov ni pogojeno s plačilom pristojbine, aktivno sodelovanje njihovih uporabnikov pa pomeni zgled za širšo okolico, ko se zavest o pomenu odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja širi iz šol in vrtcev v domove, lokalne skupnosti, podjetja in širše okolje.

Za dodatne informacije smo vam na razpolago, za morebitne objave pa se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo!

Ker nam ni vseeno!

www.planet-zemlja.org

www.eko-generacija.org