O-STA

Dole Food Company, Inc. sporoča, da je prejel potrebna soglasja in zaključil pridobivanje soglasja v povezavi s 7,25% svojih nadrejenih zavarovanih obveznic z zapadlostjo leta 2025

WESTLAKE VILLAGE, Kalifornija, ZDA - (BUSINESS WIRE) - Dole Food Company, Inc. ("Dole") je sporočil, da je prejel potrebna soglasja ("potrebna soglasja") v povezavi s poprej oznanjenim pridobivanjem soglasja ("pridobivanje soglasja") glede določenih sprememb ("spremembe") k pogodbi z dne 6. aprila 2017 med podjetjem Dole in njegovimi poroki ter podjetjem Wilmington Trust, National Association, kot skrbnikom ("skrbnik"), ki upravlja s 7,25% njegovih nadrejenih zavarovanih obveznic z zapadlostjo leta 2025 ("obveznice") ("pogodba"). Spremembe se nanašajo na roke in predmet pogojev, kot je zapisano v Izjavi o pridobivanju soglasja z dne 26. junija 2017 ("Izjava o pridobivanju soglasja").

Pridobivanje soglasja je potekalo do 6. julija 2017 ob 17. uri po newyorškem času ("rok zapadlosti"). Honorar za soglasje (kot je določen v Izjavi o pridobivanju soglasja) bo izplačljiv imetnikom obveznic, ki so veljavno podali in ne odrekli soglasja (kot je določeno v Izjavi o pridobivanju soglasja) pred rokom zapadlosti na zadovoljstvo ali opustitev pogojev, ki so opisani v Izjavi o pridobivanju soglasja pod naslovom "Pridobivanje soglasja - naši pogoji za sprejetje soglasja in plačilo honorarja za soglasje" vključno z, brez omejitev, zaključkom kvalificirane prve javne ponudbe na borzi (kot je določeno v pogodbi).

Dole predlaga izvršitev dodatne pogodbe za uveljavitev sprememb ("Prva dodatna pogodba"). Prva dodatna pogodba bo zavezovala vse imetnike obveznic in njihove prevzemnike vključno s tistimi, ki niso podali soglasja.

Zastopnik v povezavi s pridobivanjem soglasja je Morgan Stanley & Co. LLC. Vprašanja glede pridobivanja soglasja lahko naslovite na Morgan Stanley & Co. LLC. Pozor: Liability Management Group na (800) 624-1808 (brezplačno) ali (212) 761-1057. Global Bondholder Services Corporation deluje kot zastopnik za informacije in zastopnik za zapisnik v povezavi s pridobivanjem soglasja. Prošnje za dodatne izvode Izjave o pridobivanju soglasja naj se usmerijo na zastopnika za informacije na telefonski številki (866) 470-3900 (brezplačno), (212) 430-3774 (banke in borzni posredniki) (klic na račun klicanega) ali contact@gbsc-usa.com.

To sporočilo ni ponudba za nakup ali pridobivanje ponudbe za nakup kakršnihkoli vrednostnih papirjev. Pridobivanje soglasja je bilo izdano le z Izjavo o pridobivanju soglasja in je bilo podrejeno rokom in pogojem, zapisanim v njej.

To sporočilo vsebuje "izjave, ki se nanašajo na prihodnost" v skladu s pomenom zakona o pravnih sporih o zasebnih vrednostnih papirjih (Private Securities Litigation Reform Act) iz leta 1995, ki vključujejo vrsto tveganj in negotovosti. Izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih pričakovanjih uprave, se na splošno lahko prepoznajo po uporabi terminov, kot so "lahko", "bo", "pričakuje", "verjame", "namerava", "predvideva" in podobnih izrazov. Morebitna tveganja in negotovosti, ki bi lahko povzročila, da bi se dejanski rezultati bistveno razlikovali od izraženih ali impliciranih v tem sporočilu, vključujejo vremenske pojave, odziv trga na pritiske industrije glede obsega, zaloge in cene proizvodov in surovin, dobava in cene energije, spremembe v obrestih in menjalnih tečajih, gospodarske krize, varnostna tveganja v državah v razvoju, mednarodni konflikti, ter kvote, tarife in ostale vladne poteze. Dodatne informacije o dejavnikih, ki bi lahko vplivali na finančne rezultate podjetja Dole, so vključene v Izjavo o pridobivanju soglasja in dokumente, ki so vključeni vanjo.

Izvorno različico sporočila si lahko ogledate na businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170707005133/en/

Kontakti

Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647

Vir: Food Company, Inc.