O-STA

FedEx objavil letno poročilo z dodatnim razkritjem o vplivu kibernetskega napada na sisteme TNT Expressa

17. julija, 2017 12:54 UTC

Potrditev zavezanosti k izboljšanju dobička FedEx Expressa iz poslovanja za 1,2 do 1,5 milijarde USD do poslovnega leta 2020

MEMPHIS, Tenn.--(BUSINESS WIRE)-- Družba FedEx Corp. (NYSE: FDX) ("FedEx") je danes pri ameriški Komisiji za trg vrednostnih papirjev vložila letno poročilo na obrazcu 10-K za poslovno leto 2017. Objava vključuje dodatne informacije o vplivu kibernetskega napada, ki je junija 2017 prizadel informacijske sisteme mednarodne družbe za ekspresni transport, paketno dostavo in transport tovora TNT Express B.V. ("TNT") , ki jo je FedEx prevzel maja 2016.

Kibernetski napad na TNT Express

FedEx je 28. junija 2017 sporočil, da je poslovanje TNT po svetu znatno prizadel kibernetski napad Petya, pri katerem se je izsiljevalski virus informacijske tehnologije širil prek produkta ukrajinske davčne programske opreme. Napad zaenkrat ni prizadel sistemov in podatkov nobenega drugega podjetja FedExa. TNT posluje v Ukrajini in uporablja programsko opremo, ki je bila okužena in je virusu omogočila vdor v sisteme TNT in zaklepanje njegovih podatkov. Čeprav je napad znatno prizadel poslovanje in komunikacije TNT, po dostopnih informacijah do datuma objave tega sporočila ni prišlo do nikakršne preboja varnostnih sistemov ali izgube podatkov v korist tretje strani.

FedEx je takoj po napadu sprožil izvajanje načrtov izrednih ukrepov za ponovno vzpostavitev normalnega poslovanja in delovanja komunikacijskih sistemov TNT. Na dan pričujočega sporočila so vsa skladišča, centri in zmogljivosti TNT operativni, prav tako je na voljo večina TNT-jevih storitev, vendar pa stranke še vedno občutijo precejšnje zamude pri storitvah in izdajanju računov, hkrati pa se pomemben del TNT-jevega poslovanja in storitev za stranke izvaja s pomočjo ročnih procesov. Kdaj bodo storitve TNT ponovno polno vzpostavljene, ne moremo oceniti. Da bi vpliv na uporabnike zmanjšali na najmanjšo možno mero, ostajajo v veljavi izredni krizni ukrepi, ki vključujejo uporabo omrežja tako FedEx Expressa kot TNT-ja.

Naše informacijsko-tehnološke ekipe se osredotočajo na sanacijo ključnih sistemov in uspešno napredujejo pri ponovnem vzpostavljanju vseh storitev in polnem delovanju ključnih sistemov. Trenutno se še posebej posvečamo ponovni vzpostavitvi ostalih operativnih sistemov, skupaj s finančnimi, zalednimi in sekundarnimi poslovnimi sistemi. Zaenkrat še ne moremo oceniti, koliko časa bo potrebno za ponovno vzpostavitev prizadetih sistemov, in obstaja realna možnost, da TNT ne bo mogel v celoti sanirati vseh prizadetih sistemov in povrniti vseh kritičnih poslovnih podatkov, ki jih je zaklenil virus.

Glede na to, da se je napad zgodil nedavno in glede na njegovo razsežnost, se poleg primarnega poudarka na ponovnem vzpostavljanju dejavnosti TNT in njegovih funkcij storitev za uporabnike še vedno ukvarjamo z ocenjevanjem finančnega učinka napada, ki bo po vsej verjetnosti precejšen. Tako nimamo kibernetskega ali drugega zavarovanja, ki bi pokrilo ta napad. Čeprav trenutno ne moremo podati višine zneskov, smo utrpeli izpad prihodka zaradi količinskega upada pri TNT in dodatnih stroškov, povezanih z izvajanjem izrednih ukrepov in sanacijo prizadetih sistemov.

Dodatne posledice in tveganja, povezana s kibernetskim napadom, ki bi lahko negativno vplivala na naše poslovne izide in finančno stanje, so opisane v ustreznem faktorju tveganja, ki je vključen v delu s komentarjem uprave in analizo v letnem poročilu na obrazcu 10-K za poslovno leto 2017, ki smo ga objavili danes. Poleg finančnih posledic ima kibernetski napad lahko pomembne posledice na naš nadzor razkrivanja podatkov in notranji nadzor nad finančnim poročanjem v prihodnjih obdobjih.

Potrditev okvirnih načrtov za poslovni dobiček FedEx Expressa za fiskalno leto 2020

FedEx potrjuje zavezanost k izboljšanju dobička iz poslovanja na ravni skupine FedEx Express Group za 1,2 do 1,5 milijarde USD v poslovnem letu 2020 glede na poslovno leto 2017, pod predpostavko zmerne gospodarske rasti in veljavne davčne zakonodaje.

Kratka predstavitev družbe

FedEx Corp. (NYSE: FDX) zagotavlja potrošnikom in podjetjem po vsem svetu širok portfelj storitev na področju transporta, e-poslovanja in poslovnih uslug. Družba z letnimi prihodki v višini 60 milijard USD ponuja integrirane poslovne aplikacije prek podjetji, ki kolektivno konkurirajo in so skupno upravljane pod priznano znamko FedEx. FedEx, ki se stalno uvršča med najbolj cenjene in zaupanja vredne delodajalce ne svetu, navdihuje več kot 400.000 članov svoje ekipe, da ostanejo "absolutno in pozitivno" osredotočeni na varnost, najvišje etične in profesionalne standarde ter potrebe svojih strank in skupnosti. Če bi želeli izvedeti več o tem, kako FedEx povezuje ljudi in možnosti po svetu, prosimo obiščite about.fedex.com.

Dodatne informacije in podatke o poslovanju vsebuje letno poročilo družbe, objava na obrazcu 10-K, ter objave na obrazcih 10-Q in 8-K.

Stran za stike z investitorji na našem spletnem mestu, investors.fedex.com, prinaša več informacij o FedExu, vključno z našimi objavami pri ameriški Komisiji za trg vrednostnih papirjev ("SEC") ter finančne in druge informacije za vlagatelje. Informacije, ki jih objavljamo na svoji strani za stike z vlagatelji, je mogoče šteti za pomembne informacije. Vlagatelje, medije in ostale zainteresirane za našo družbo spodbujamo, da od časa do časa obiščejo omenjeno spletno stran, saj so na njej objavljene posodobljene in nove informacije.

Določene izjave v tem sporočilu za javnost je mogoče obravnavati kot izjave, ki se nanašajo na prihodnost, kot so na primer izjave, ki se nanašajo na mnenje uprave glede prihodnjih dogodkov ali finančnega poslovanja. Tovrstne na prihodnost nanašujoče se izjave so predmet tveganj, negotovosti in drugih dejavnikov, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati pomembno razlikujejo od zgodovinskih izkušenj ali od prihodnjih rezultatov, ki so izraženi ali nakazani v takšnih na prihodnost nanašujočih se izjavah. Potencialna tveganja vključujejo, vendar niso omejena na, gospodarske razmere na globalnih trgih, na katerih poslujemo, našo sposobnost uspešne integracije dejavnosti in poslovanje FedEx Expressa in TNT-ja v predvidenem časovnem okvirju, našo sposobnost, da kapacitete prilagodimo spremembam v količinskih nivojih, spremembah v cenah goriv in denarnih tečajev, resnejšim kršitvam varnosti podatkov ali drugim motnjam v naši tehnološki infrastrukturi, pravnim postopkom ali spremembam v povezavi z izvajalci lastniki pri FedEx Ground in šoferji, ki za njih izvajajo storitve, novi notranji ali mednarodni ameriški vladni zakonodaji, naši sposobnosti, da učinkovito upravljamo, integriramo in uporabljamo pridobljena podjetja, motnje ali spremembe v storitvah ali spremembe v poslovanju Ameriške pošte, vpliva terorističnih dejavnosti ali mednarodnih konfliktov, vpliva zgoraj opisanega kibernetskega napada na TNT in drugih dejavnikov, ki jih je mogoče najti v sporočilih za javnost družbe FedEx Corp. in njenih podružnic ter objav družbe FedEx Corp.pri SEC. Vsaka na prihodnost nanašujoča se izjava govori le glede na datum, na katerega je bila izdana. Ne prevzemamo ali sprejemamo nikakršne obveznosti za posodabljanje ali revidiranje katerokoli od na prihodnost nanašujočih se izjav, ne glede na to, ali so rezultat novih informacij, prihodnjih dogodkov ali česar drugega.

Izvirna verzija sporočila je ne voljo na businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170717005594/en/

Kontakti

FedEx Corp.
Odnosi z mediji:
Patrick Fitzgerald, 901-818-7300
ali
Odnosi z investitorji:
Mickey Foster, 901-818-7468