O-STA

10. SVETOVNI DAN KONTRACEPCIJE / Zdravstvena raziskava podjetja GfK Healthcare o mladih in kontracepciji ob svetovnem dnevu kontracepcije 2017: BAYER podpira izboljšanje dostopa do izobraževanja s področja spolne vzgoje

Zdravstvena raziskava podjetja GfK Healthcare o mladih in kontracepciji ob svetovnem dnevu kontracepcije 2017:

BAYER podpira izboljšanje dostopa do izobraževanja s področja spolne vzgoje

· Število nenačrtovanih nosečnosti po svetu je še vedno visoko.

· Raziskava, ki jo je podprla družba Bayer, je pokazala, da želijo biti mladostniki obravnavani enakovredno in prejemati informacije prek digitalnih medijev.

Berlin, 26. septembra 2017 - "Kognitivna disonanca" je strokovni izraz s področja psihologije. Z njim označujemo obnašanje, pri katerem ljudje ravnajo v nasprotju s svojim védenjem. Tipičen primer takega obnašanja sta kajenje in neuporaba kontracepcije, kljub dejstvu, da se želimo izogniti neželeni nosečnosti. Kaj je vzrok za takšno obnašanje? Kakšno vlogo igra pri tem način prenašanja znanja?

Podjetje GfK Healthcare je v svojo novo globalno raziskavo, ki jo je podprla družba Bayer, vključilo več kot 3000 mladostnikov in preverilo, kakšen je njihov odnos do spolnosti ter kontracepcije. Rezultati so spodbudni in hkrati zaskrbljujoči. Po eni strani kažejo na izboljšan dostop do informacij po vsem svetu, po drugi strani pa je iz njih mogoče razbrati, da je število najstniških nosečnosti še vedno zaskrbljujoče visoko.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije 41 % od 208 milijonov nosečnosti po vsem svetu je nenačrtovanih. 11 % vseh otrok rodijo mlade ženske, stare od 15 do 19 let. To je približno 16 milijonov najstniških nosečnosti na leto. V raziskavi Mladi in kontracepcija je kar 25,1 % vprašanih odgovorilo, da imajo tako malo možnosti za zanositev, da jim sploh ni treba uporabljati nobene vrste kontracepcije.

Iz njihovih odgovorov je mogoče razbrati kar nekaj protislovij. Anketiranci vseh narodnosti so bili enakega mnenja, da tema kontracepcije ne bi smela biti tabu. Presenetljivo so po drugi strani povedali, da lahko o tej temi brez zadrege govorijo s svojim partnerjem.

Raziskava je pokazala, da so v mnogih državah šole in učitelji še vedno prvi, ki se lotevajo teme spolnosti in spolne vzgoje. Ob tem mladostniki pravijo, da niso zadovoljni s tovrstno spolno vzgojo in zato informacije raje iščejo na spletu.

Medgeneracijska razprava je, ne glede na posameznikovo kulturno ozadje in življenjske okoliščine, še vedno otežena. Tako uspešna spolna vzgoja očitno ni odvisna zgolj od prenosa obstoječega znanja, temveč tudi od možnosti, ki jo imajo mladostniki za postavljanje vprašanj in izmenjavo izkušenj.

Ti rezultati potrjujejo pomembnost svetovnega dneva kontracepcije (WCD). Da bi pritegnila kar največ pozornosti, je WCD kampanja z mnogimi projekti, ki potekajo skozi vse leto, vrhunec pa doseže 26. septembra. Zaradi vse bolj razširjene uporabe digitalnih kanalov in družbenih medijev se lahko mladi na spletu srečujejo in brez razkritja svojega imena ali obraza izmenjujejo informacije. Pri širjenju in pogovorih na temo kontracepcije sodelujejo tudi ambasadorji svetovnega dneva kontracepcije, ki povsod po svetu delijo svoj pogled nanjo. Pri tem ne nastopajo pokroviteljsko, temveč se z mladostniki pogovarjajo kot s sebi enakimi.

"Svetovni dan kontracepcije nas je naučil, da prenos znanja terja svoj čas ter da se mora tudi naša kampanja nenehno učiti," pravi dr. Michael Devoy, vodja medicinskega oddelka pri družbi Bayer AG. "Kampanja se zavzema za odprt dialog in nagovarja s strokovnim znanjem na prijateljski in partnerski osnovi. Vsak dobro informiran mladostnik, ki odločno prevzema odgovornost za načrtovanje svoje družine, je vzor za druge. Ta kampanja ustvarja platformo za takšne vzornike."

Hkrati kampanja nagovarja tudi starše in učitelje, zdravstvene delavce ter nenazadnje tudi vlade in odločevalce, pri čemer jih spodbuja, naj se za temo zavzemajo tudi na politični ravni. Število mednarodnih partnerjev v Koaliciji svetovnega dneva kontracepcije je od njenih začetkov naraslo na občudovanja vrednih 14. Družba Bayer sodeluje že od samega začetka.

Spolna vzgoja in kontracepcija sodita skupaj. Odločno načrtovanje nosečnosti z neomejenim dostopom do kontracepcije in poznavanje načinov za zaščito pred spolno prenosljivimi boleznimi so ključnega pomena, če želimo ustvariti družbo, kjer ne bo več neželenih nosečnosti.

O raziskavi

Raziskava Mladi in kontracepcija se osredotoča na odnos mladih, starih od 13 do 25 let, do spolnosti in kontracepcije. Agencija GfK Health je anketirala 3013 mladih moških in žensk iz 15 držav Evrope, Azije, Pacifiške regije ter Latinske in Severne Amerike. Odgovori, ki so jih mladi podali na 9 vprašanj in 11 izjav, odsevajo njihovo mnenje o tej temi in kažejo, kaj je še treba storiti, da bi pomagali preprečiti neželene nosečnosti. Rezultate raziskave si lahko ogledate na spletni strani svetovnega dneva kontracepcije (besedilo je na voljo izključno v angleškem jeziku): https://www.your-life.com/

###

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2016 je imela skupina Bayer okoli 115.200 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 46,8 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,7 milijarde evrov. Te številke vključujejo tudi podatke za področje visokotehnoloških polimerov, ki je 6. oktobra 2015 vstopilo na borzo kot samostojno podjetje pod imenom Covestro. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

Naše spletne storitve za medije najdete na: press.bayer.com
Sledite nam na Twitterju: https://twitter.com/BayerPharma

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, tel. 01 581 44 13

e-pošta: katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik, tel. 01 581 44 64

e-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

Za več informacij obiščite www.pharma.bayer.com

L.SI.COM.09.2017.1975

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.