O-STA

Skupščina LHB Internationale Handelsbank AG

Delničarji LHB Internationale Handelsbank AG so se danes, 17. junija 2004, zbrali v Frankfurtu na redni letni skupščini. Zastopanega je bilo 90,4 odstotka kapitala banke. Vsi sklepi so bili soglasno potrjeni v predlagani obliki. Nasprotnih predlogov ni podal noben delničar.

Lastniki banke so se na skupščini seznanili letnim poročilom banke za leto 2003, kot tudi s koncernskim poročilom za skupino LHB za leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta o letnem poročilu za banko. Sprejeli so sklep, da se dobiček banke v višini 1.3 mio EUR zadrži v banki in se nameni za nadaljni razvoj in širitev banke. Drugo polovico dobička je v skladu z nemšimi predpisi, v rezerve banke razporedila že uprava banke same. LHB Internationale Handelsbank AG je v letu 2003 imela 2.6 mio EUR čistega dobička.

Delničarji so med drugim podelili razrešnico upravi banke in nadzornemu svetu za poslovno leto. Na predlog delničarja Maksime Holding d.d., je bil kot nov član nadzornega sveta izvoljen Igor Bavčar, predsednik uprave Istrabenza d.d., Ljubljana. Tudi za prihodnje leto je bila za revidiranje poslovanja banke izbrana revizorska hiša PwC Deutsche Revision AG.