O-STA

Izšel je Denarni pregled Analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije za julij 2001

Obveščamo Vas, da je izšel Denarni pregled Analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije za julij 2001.

Povzetek
(julij 2001)

Napovedi o upočasnitvi gospodarske aktivnosti se začenjajo uresničevati. Aktivnost je bila v prvem četrtletju relativno nizka in izvozno pogojena, domače trošenje pa je bilo skromno. Med sestavinami domačega trošenja je najbolj porasla poraba države, najbolj pa so se zmanjšale investicije. Pričakujemo lahko še nadaljnje umirjanje gospodarske rasti, saj končno trošenje kljub hitri rasti plač ne kaže na skorajšnjo oživitev, slabšajo pa se tudi pričakovanja o izvozu.

Ohlajanje izvoza lahko pričakujemo kljub velikemu povpraševanju iz držav bivše Sovjetske Zveze in Jugoslavije, saj izvoz v države EU že kaže znake upočasnitve, te države so letos zabeležile slabše gospodarske rezultate od pričakovanih, pa tudi napovedi svetovne gospodarske aktivnosti so ponovno v večjem obsegu popravljene navzdol. Podjetja se ponovno soočajo z neugodnimi pogoji menjave, uspešnost njihovega poslovanja pa lahko ogrozita še nadaljevanje visoke rasti plač in manjše tuje povpraševanje, kljub temu, da se cenovna konkurenčnost gospodarstva letos ohranja na ugodni lanskoletni ravni in da slovenska podjetja ohranjajo, na nekaterih trgih pa celo povečujejo, tržne deleže.

Ugodna tolarska likvidnost bank je še posledica deviznih prilivov iz aprila in maja, ki pa so se v juniju že zmanjšali. Banke prevladujoče črpajo primarni denar z začasno prodajo deviz Banki Slovenije in le v manjši meri prek ostalih instrumentov denarne politike. Nadaljevanje ugodne likvidnosti vpliva na ohranjanje relativno nizke obrestne mere na denarnem trgu. Stabilne razmere na denarnem trgu ter pričakovanja po ponovnem znižanju TOM so prispevale k ustalitvi tako depozitnih kot posojilnih obrestnih mer, saj se le-te v izrazu nad TOM niso spremenile.

Hitra rast širšega denarnega agregata M3 odraža majhen primanjkljaj v tekočem računu, velike kapitalske prilive in umirjeno rast deviznega tečaja. Struktura tega agregata zaenkrat ne odraža povečanega trošenja, saj se povečuje predvsem tolarska komponenta varčevalnega značaja. Ob skromnem povpraševanju po kreditih hitra rast denarja ni osnova za povečano kreditno ekspanzijo, večji del teh sredstev pa konča v deviznih rezervah Banke Slovenije.

Visoka inflacija ni monetarnega izvora, saj je še vedno predvsem pod vplivom rasti uvoznih in nadzorovanih cen. Proste cene in ostali indikatorji pa kažejo, da je trendna inflacija na ravni okoli 8%. Če se bo nedavna umiritev cene nafte na svetovnem trgu ohranila na obstoječi ravni, bo prispevala k umirjanju cenovnih pritiskov iz tujine in posledično tudi k umirjanju rasti ostalih cen.

Celotna verzija: http://www.bsi.si/html/arc/denarni_pregled/letnik2001/julij2001/dpcel.pdf (1018 KB) (julij 2001)

Analitsko raziskovalni center Banke Slovenije objavlja štiri zbirke publikacij. Denarni pregled je namenjen pregledu tekočih ekonomskih gibanj, medtem ko v Napovedih predstavljamo oris predvidenih makroekonomskih dogajanj in projekcije kazalcev za prihodnji dve leti. V Delovnih gradivih so objavljeni rezultati krajših analiz, prispevki objavljeni v publikaciji Prikazi in analize pa obravnavajo vsa področja strokovnega interesa centralne banke. Denarni pregled izhaja mesečno, Prikazi in analize praviloma četrtletno. Delovna gradiva nastajajo predvsem kot odziv na trenutne dogodke in prav tako kot Napovedi nimajo določenega datuma izhajanja.

Publikacije si lahko ogledate na strani http://www.bsi.si/html/arc/index.html

Na publikacije se lahko naročite z elektronsko naročilnico
http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp

ali na naslov:
Banka Slovenije
Analitsko raziskovalni center
Slovenska 35
1505 Ljubljana

Tel: +386 (1) 4334173
Fax: +386 (1) 4336323
E-mail: arc@bsi.si

Publikacije lahko odjavite po elektronski pošti arc@bsi.si ali po pošti na zgornji naslov.

dr. Uroš Čufer
direktor
Analitsko raziskovalni center