O-STA

Ljubljanska Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo na Informativi 2018 z zanimivimi vsebinami

Približuje se že 10. Informativa, sejem izobraževanja in poklicev, ki se bo tudi letos odvijala 26. in 27. januarja, med 9. in 18. uro, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Informativa na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov,

dodatnega izobraževanja, vseživljenjskega učenja ter nudi informacije o poklicih in možnostih zaposlitve. Tudi letos ima ljubljanska Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo na sejmu svoj razstavni prostor,

kjer se bodo bodočim študentom predstavili z zanimivimi vsebinami in eksperimenti. Lepo vabljeni, da jih obiščete.

Pestro dogajanje in zanimive vsebine

Na Informativi bodo obiskovalcem predstavili področje gradbeništva, geodezije ter vodarstva in okoljskega inženirstva, hkrati pa tudi možnosti diplomantov za zaposlitve. V organizaciji Kariernih centrov UL bo

bolj podrobno predstavljen poklic inženir vodarstva, ki z veliko širino znanja pripomore k osnovnim potrebam ljudi: čisti pitni vodi, preskrbi s hrano ter varnemu in urejenemu okolju. Obiskovalci si bodo lahko

ogledali model premeščanja rečnih sedimentov, s pomočjo posebne interaktivne table bodo imeli priložnost videti deformacije konstrukcije zaradi obremenitve sil ter izdelati lasten portret z IR kamero.

Obiskovalci si bodo ogledali tudi avtomatsko sledenje geodetskega instrumenta tarče v prostoru ter brezpilotni letalnik (dron), ki omogoča izdelavo navideznega 3D modela, s katerim lahko tloris objekta

prikažemo kot "obogateno resničnost". Prikazane bodo številne aplikacije, za katere izobražujejo na fakulteti. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili še v posebnem kvizu, ki z odgovori na zelo raznolika vprašanja predstavlja širok spekter dejavnosti, ki jih izvajajo na fakulteti.