O-STA

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL sodeluje pri natečaju za osnovnošolce na temo klimatskih sprememb

Enega večjih izzivov, s katerimi se sooča današnje človeštvo, predstavljajo globalne klimatske spremembe, ki se vsako leto vse bolj intenzivno kažejo tako s poplavami kot tudi s sušami, ki počasi spreminjajo našo krajino. Klimatske spremembe so povezane tudi s prilagojenostjo naših mest in drugih naselij na izzive prihodnosti, ki jih le - te prinašajo. Pomembno je, da se vpliva klimatskih sprememb zavedamo vsi. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL v ta namen sodeluje pri nacionalnem likovno-literarnem in raziskovalnem natečaju VODNI DETEKTIV, ki je namenjen učencem osnovnih šol in katerega tema je letos povezana s prilagojenostjo naših mest in drugih naselij na izzive prihodnosti, ki jih prinašajo globalne klimatske spremembe.

Natečaj Modro-zelena mesta - izzivi, ki jih prinašajo klimatske spremembe

Natečaj že 21. leto organizira Inštitut za celostni razvoj in okolje (ICRO), letos pa so k sodelovanju povabili tudi Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo UL - Oddelek za okoljsko gradbeništvo ter Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO). Namen letošnjega natečaja z naslovom Modro-zelena mesta je doseči večje poznavanje povezanosti vode z mestom z vidika globalnih klimatskih sprememb in s tem povezanimi poplavami, sušami in drugimi pojavi ter predvsem s tem, kako naša mesta in način življenja prilagoditi novim danostim življenja na Zemlji. Z natečajem poskušajo učence osnovnih šol spodbuditi k razmišljanju o možnih posledicah klimatskih sprememb na razvoj mesta, če klimatskih sprememb ne vzamemo resno in na drugi strani na spremembe fizične strukture mesta, če klimatske spremembe vzamemo zelo resno z vizijo prihodnosti v leto 2070 ali celo 2120. Naša mesta se bodo namreč morala spremeniti in preplesti z zeleno-modro infrastrukturo, ki predstavlja strategijo načrtovanja urbanih okolij, pri kateri gre za prepletanje in povezovanje upravljanja z vodami in načrtovanja zelenih površin.

Najboljši izdelki bodo razstavljeni

Učenci bodo na natečaju sodelovali tako, da bodo pod mentorstvom učiteljev pripravili raziskovalno nalogo ali pa literarno-likovni projekt, v katerem bodo predstavili, kako si predstavljate pokrajino, mesta in hiše v prihodnosti, ki jo bodo zaznamovale spremenjene klimatske razmere, ter kako se bomo spoprijeli s problemi voda. Najboljši izdelki letošnjega natečaja bodo predstavljeni kot poseben del razstave, ki jo z naslovom "Živeti z vodo" za letošnjo jesen pripravlja Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO). Jeseni bo v MAO potekala tudi zaključna prireditev s podelitvijo nagrad in ekskurzijo po Ljubljanskem barju. Učenci bodo tako skozi natečaj na zabaven in poučen način spoznavali temo klimatskih sprememb in kako se bodo morala na spremembe, ki jih le-te prinašajo, prilagoditi sodobna mesta, ki na to še niso pripravljena.