O-STA

Izšlo je novo Delovno gradivo ARC Banke Slovenije

Obveščamo Vas, da je izšlo novo Delovno gradivo Analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije.

Model za napovedovanje javnofinan nih prihodkov in odhodkov

mag. Aleš Delakorda

Mojca Žemva

Osnovni namen prispevka je predstavitev poenostavljene verzije modela, ki ga uporabljamo pri napovedovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Izkazalo se je, da so ocene – predvsem odhodkovne strani – zelo zahtevna naloga, saj so najpomembnejši izdatki proračuna določeni eksogeno in se pogosto ne obnašajo povsem v skladu z ostalimi makroekonomskimi spremenljivkami. Prav tako je zaradi pogostih in občutnih sprememb zakonodaje oteženo napovedovanje javnofinančnih prihodkov. Model sestavlja šest enačb obnašanja, s katerimi smo ocenili po tri najpomembnejše skupine na strani javnofinančnih prihodkov in na strani odhodkov, celotne prihodke in odhodke pa smo ocenili na podlagi štirih definicijskih enačb. Z enačbami obnašanja smo namreč zajeli približno 80% celotnih prihodkov oziroma odhodkov, enačbe pa so bile ocenjene v ECM obliki na četrtletni ravni za obdobje 1994-2000. Rezultati simulacij kažejo na razvoj primanjkljaja v precej podobni smeri – proti 3% BDP v letih 2001 in 2002 – , kot ga je napovedala Vlada v t.i. "spontanih"
proračunskih scenarijih.

Celotna verzija:
http://www.bsi.si/html/arc/delovno_gradivo/pdf_file/javnofinan_prihodki_odhodki.pdf
(380KB) (avgust 2001)

Analitsko raziskovalni center Banke Slovenije objavlja štiri zbirke publikacij. Denarni pregled je namenjen pregledu tekočih ekonomskih gibanj, medtem ko v Napovedih predstavljamo oris predvidenih makroekonomskih dogajanj in projekcije kazalcev za prihodnji dve leti. V Delovnih gradivih so objavljeni rezultati krajših analiz, prispevki objavljeni v publikaciji Prikazi in analize pa obravnavajo vsa področja strokovnega interesa centralne banke. Denarni pregled izhaja mesečno, Prikazi in analize praviloma četrtletno. Delovna gradiva nastajajo predvsem kot odziv na trenutne dogodke in prav
tako kot Napovedi nimajo določenega datuma izhajanja.

Publikacije si lahko ogledate na strani http://www.bsi.si/html/arc/index.html

Na publikacije se lahko naročite z elektronsko naročilnico
http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp
ali na naslov:

Banka Slovenije
Analitsko raziskovalni center
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 4334173
Fax: +386 (1) 4336323
E-mail: mailto:arc@bsi.si

Publikacije lahko odjavite po elektronski pošti mailto:arc@bsi.si ali po pošti na zgornji
naslov.