O-STA

Učenci in dijaki so pisali novinarske prispevke o vodi

ZELENO PERO, edino šolsko državno tekmovanje v pripravi eko novinarskega prispevka v Republiki Sloveniji

Komisija projekta Zeleno pero je zaključila z delom in med 70. prispevki otrok, prepoznala 4 zmagovalne novinarske prispevke. Tema letošnjega tekmovanja za Zeleno pero, h kateremu društvo Planet Zemlja vabi učence od 6. razreda osnovne šole in dijake srednjih šol, je bila Voda. Na šolskem tekmovanju, ki je prva od dveh stopenj državnega tekmovanja, je sodelovalo 283 učencev sedemnajstih osnovnih šol in 59 dijakov petih srednjih šol. Bronasto priznanje za kakovost prispevka si je prislužilo 102 učenca in 24 dijakov. Na državno tekmovanje se je na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja, uvrstilo 53 učencev enajstih osnovnih šol in 17 dijakov štirih srednjih šol.

Zlata zelena peresa bodo po ocenah komisije prejeli:

. V kategoriji 6. in 7. razred Osnovne šole: REBEKA CANKAR, OSNOVNA ŠOLA ŽIRI;

. V kategoriji 8. in 9. razred Osnovne šole: NIKA MAROH, OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ, MARIBOR;

. V kategoriji 1. in 2. letnik Srednje šole: ZALA BLAZNIK, GIMNAZIJA KRANJ;

. V kategoriji 3. in 4. letnik Srednje šole: KATARINA BABIČ, ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA LJUBLJANA.

Letošnja podelitev srebrnik in zlatih Zelenih peres bo potekala na svetovni dan okolja, 5. junija na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Priznanja bo podelil predsednik globalnega visokega Panela za vodo in mir dr. Danilo Türk.

Zeleno pero je edino tovrstno tekmovanje v Sloveniji, ki ga od 2014 organizira društvo Planet Zemlja. S projektom želi organizator mlade spodbuditi k aktivnemu raziskovanju lokalnega okolja in seznanjanju z okoljsko problematiko ter s tem spodbuditi njihovo zavest, da lahko tudi sami sodelujejo pri pozitivnih spremembah v svojem okolju. Cilji tekmovanja so predvsem širjenje in poglabljanje znanja iz varstva okolja, ohranjanja narave in načel trajnostnega razvoja, informiranje in osveščanje o pomenu razumevanja narave, njenih procesov ter zakonitosti, raziskovanja lokalnih okoljskih značilnosti ter popularizacija trajnostnega odnosa do okolja.

Tekmovanje poteka v dveh delih - šolskem in državnem - prispevke otrok pa ocenjuje strokovna komisija, pristojna za ocenjevanje posameznih področij novinarskega in ekološkega (tematskega) izražanja. Letos so v komisiji sodelovali dr. Nina Modrijan, prof. slov. in univ. dipl. spl. jez. - Biotehniški center Naklo, doc. dr. Tina Lengar Verovnik - Katedra za novinarstvo na FDV, prof. slov. in biologije na OŠ Simona Jenka Smlednik Helena Pepevnik, koordinatorka svetovne iniciative "Mladi za vodo in podnebje" v Sloveniji Alenka Zalaznik in univ. dipl. pravnik Inštituta Wcycle Tadej Žurman.

Zmagovalne prispevke bomo po podelitvi objavili na straneh elektronskega medija mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org.

Vabljeni, da se nam pridružite na podelitvi, za morebitne objave pa se vam najlepše zahvaljujemo.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na razpolago na tem e naslovu.

O društvu Planet Zemlja:

Društvo Planet Zemlja že deseto leto zapored deluje na področju osveščanja javnosti o pomenu odnosa vsakega posameznika do okolja, komuniciranja okoljskih tem z najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo strokovnjakov skozi različne projekte in dogodke. Poslanstvo društva Planet Zemlja je kreativno komuniciranje okoljskih tem. Skozi vrsto raznolikih izvedb (delavnice, predavanja, tekmovanja, raziskave,...), s pomočjo znanih osebnosti in strokovnjakov, nagovarja raznolike javnosti (mlade, starejše, strokovnjake, zainteresirano javnost,...) k odgovornemu odnosu do okolja in vseh živih bitij v njem.

Spričo vrste aktivnosti na različnih področjih (promet, kultura, turizem, prehrana, zdravje, komuniciranje,...), je društvo leta 2010 pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, leta 2013 po Zakonu o varstvu okolja, leta 2016 pa tudi na področju vzgoje in izobraževanja.