O-STA

Predsednik Židan predstavil deset razvojnih zavez SD za preboj Slovenije med najboljše

Socialni demokrati smo javno razgrnili 10 zavez za razvojni preboj Slovenije in umestitev med najrazvitejše države sveta. Naše zaveze za prihodnjih osem let temeljijo na programu Samozavestna Slovenija, ki smo ga pripravili skupaj s članicami in člani SD, številnimi strokovnjaki, združenji in ostalimi družbeno aktivnimi skupinami, z njim pa želimo Slovenijo po kakovosti življenja, trajnostnega razvoja, inovativnosti, socialne in ekonomske uspešnosti umestiti med prvih deset držav sveta.

Predsednik Socialnih demokratov mag. Dejan Židan je po seji strankinega Predsedstva na novinarski konferenci v Ljubljani javnosti predstavil deset ključnih zavez, ki jih dajemo volivcem. Visoko na seznamu so po njegovih besedah tudi višje neto plače, krajše čakalne vrste v zdravstvu, posodobitev šolskega sistema. Pri tem je Židan opozoril, da smo Socialni demokrati volilne zaveze podkrepili z več kot 500 ukrepi, ki pa ne bodo šli na račun zadolževanja prihodnjih generacij. SD bo po njegovih besedah pristopila k ukrepom kot predstavnica politike odprte družbe, ki vodi v blaginjo za vse sloje prebivalstva. Znova se je tudi izrekel proti "orbanizaciji" države, ki jo zagovarja radikalna desnica in poudaril, da v vladi, ki jo bo SD sestavila ali bo v njej sodelovala, ne bo radikalne desnice.

10 zavez Socialnih demokratov za razvojni preboj Slovenije med najboljše:

1. Modernizirali bomo upravljanje države in javnega sektorja, da bomo učinkovito dosegali rezultate in vsem zagotovili kakovostne javne storitve.

2. Skrajšali bomo čakalne dobe v zdravstvu. Namenili mu bomo več denarja in ga bolje organizirali, da vsem zagotovimo kakovostno in dostopno oskrbo.

3. Javni izobraževalni sistem bomo posodobili, da bo zagotavljal najboljša znanja in kompetence za izzive spreminjajočega se sveta.

4. Pospešili bomo gospodarski razvoj s pametnimi vlaganji, povečevanjem pro-duktivnosti in dodane vrednosti ter s spodbujanjem delitve dobička zaposlenim.

5. Spremenili bomo dohodninsko lestvico, da razbremenimo socialno najšibkejše in srednji razred, družinam, starejšim in ranljivim pa zagotovili dostopno pomoč.

6. Zgradili bomo najemna stanovanja in vzpostavili aktivno stanovanjsko politiko za mlade, družine in starejše.

7. Trajnostno bomo upravljali z naravnimi viri in poskrbeli za zavarovanje pitne vode, za kakovostno hrano, za življenjski prostor in za zdravo okolje.

8. Vlagali bomo v javno infrastrukturo, da moderniziramo železnice, ceste, energetiko in digitalna omrežja.

9. Poenostavili bomo zapleten pravni red in ga približali državljanom, sodstvu in javni upravi pa dali več odgovornosti za pravilno odločanje.

10. Slovenijo bomo razvijali kot državo svobode, človekovih pravic, varnosti in kulture, povezovano v napredno jedro Evropske unije.

Celoten volilni program Samozavestna Slovenija je dosegljiv na: http://socialnidemokrati.si/nacrt/