O-STA

LHB banka presegla planska pričakovanja

Nadzorni svet LHB Internationale Handelsbank AG iz Frankfurta je na seji konec minulega tedna med drugim obravnaval rezultate poslovanja v prvih osmih mesecih letošnjega leta.

Ugotovil je, da je banka presegla planska pričakovanja. Močneje je povečala plasmaje podjetniškemu sektorju in sicer za 76 milijonov evrov oz. za 26 % v odnosu na konec leta 2003.

V strukturi aktive še vedno prednjačijo naložbe v ZR Nemčiji (40%) ter Sloveniji (29%). Povečujejo pa se tudi naložbe na Hrvaškem, v Makedoniji, Bosni in Hercegovini ter Srbiji in Črni gori.

Banka je ohranila kvaliteto strukture portfelja in ustvarila v prvih osmih mesecih 4,8 milijonov evrov bruto dobička oz. 26 % več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Donosnost kapitala merjena po kapitalski metodi znaša 10,9 %. Dobro poslujejo tudi banke, v katerih je solastnik LHB banka. Tako je bruto dobiček LHB banke v Beogradu 2,4 milijonov evrov, LHB banke v Banja Luki 1,4 milijonov evrov, Tutunske banke v Skopju 3 milijone evrov ter CBS banke v Sarajevu 0,2 milijona evrov.

Nadzorni svet je soglašal z Upravo banke, da z Novo Ljubljansko banko d.d. nadaljuje urejanje solastniških razmerij v bankah jugovzhodne Evrope. Pri tem Nadzorni svet pričakuje takšno pogodbeno ureditev solastniških odnosov, ki bodo banki omogočili nadaljnjo rast in povečale njeno donosnost.