O-STA

Danes svetovni dan vida - Bayer ob svetovnem dnevu vida opozarja na slepoto in okvare vida

Ob letošnjem svetovnem dnevu vida (World Sight Day - WSD), Bayer in Mednarodna agencija za preprečevanje slepote (IAPB) s temo 'Eye Care Everywhere' (Za oskrbo oči povsod), s fotografskim natečajem opozarjata na težave v zvezi z zdravjem oči, da bi pomagala zagotoviti, da ima vsak in povsod dostop do dobre zdravstvene oskrbe oči. S temo #EyeCareEverywhere, želita Bayer in IAPB spodbuditi posameznike, da delijo fotografije, ki poudarjajo vpliv in pomen vida kjerkoli po svetu.

Strokovnjaki ocenjujejo, da bi do leta 2050 lahko bilo na svetu več kot 700 milijonov posameznikov z okvarami vida, saj prebivalstvo natašča in se stara[1]. Ta številka več kot podvaja trenutno oceno o 253 milijonih posameznikih z okvarami vida1. Opozoriti je treba, da bi 75 % okvar vida v svetovnem merilu lahko preprečili z ustreznim zdravljenjem in preventivnimi strategijami.1,2

"Bayer je prepoznal potrebo po izobraženosti vlad in oblikovalcev politike ter povečanje ozaveščenosti o svetovnem bremenu okvar vida, vključno s tem, kaj to resnično pomeni za osebe, ki zaradi okvar vida ne morejo opravljati vsakodnevnih opravil," je dejal Panagiotis Alekos, direktor klastra Alpe Adria-Madžarska divizije Pharmaceuticals in generalni direktor Bayer Ljubljana. "Letošnji svetovni dan vida obeležuje peto obletnico Bayerjevega sodelovanja z IAPB v podporo ozaveščanju o zdravju oči in četrto leto fotografskega natečaja. Ta dan je mejnik in ključen del Bayerjevega sodelovanja s skupnostjo za zdravje oči, z namenom, da bi izobraževali o pomenu zdravja oči ter izboljšali življenje osebam, ki jih prizadeneta okvara ali izguba vida."

Nedavno dodani podatki iz publikacije Vision Atlas agencije IAPB kažejo napredek pri zmanjševanju okvar vida ali slepote, ki ju je možno preprečiti, zaradi dejavnikov, kot so izboljšani ukrepi v javnem zdravstvu in razvoj storitev za zdravje oči[2]. Eden od takih primerov je tudi opazen upad celotnega deleža slepote zaradi starostne degeneracije makule (hude očesne bolezni), pri čemer so raziskovalci opazili, da bi lahko k temu prispevala anti-VEGF zdravila.[3]

"V zadnjih desetletjih smo dosegli velik napredek. Vendar pa moramo storiti več za manj slepote, ki jo je možno preprečiti. Staranje in rast svetovnega prebivalstva, skupaj s trendi, kot je vse več sladkorne bolezni, ki lahko privede do zapletov očeh, bi lahko s preobremenjenostjo resno ogrozili trenutna prizadevanja," je dejal Peter Holland, izvršni direktor agencije IAPB. "Svetovni dan vida nas opomni, da mora zdravje oči zagotovo ostati na svetovni politični agendi."

Bayer je vesel, da lahko s fotografskim natečajem ponovno podpre ljubiteljske in profesionalne fotografe, ki jih zanima zdravje oči. Cilj vsakoletnega natečaja je opozoriti na neizpolnjene potrebe v zdravju oči in na delo, ki ga skupnost za zdravje oči opravlja po vsem svetu. Od leta 2015 je bilo prijavljenih več kot 2900 fotografij. Tema letošnjega natečaja je "Za oskrbo oči povsod" oz. "Eye Care Eveywhere". Fotografije je potrebno prijaviti do 11. oktobra 2018, nagrajenci pa bodo objavljeni 15. oktobra. Za več informacij obiščite http://photocomp.iapb.org.

O svetovnem dnevu vida

Svetovni dan vida - (World Sight Day - WSD) je dan za ozaveščanje, ki ga vsako leto obeležujemo drugi četrtek v oktobru, da bi javnost opozorili na slepoto in okvare vida. Mednarodna agencija za preprečevanje slepote letos (IAPB) letos koordinira svetovni dan vida 11. oktobra s pozivom Za oskrbo oči povsod - 'Eye Care Everywhere', pri čemer se osredotoča na univerzalni dostop do dobre zdravstvene oskrbe oči. V podporo globalnemu akcijskemu načrtu Svetovne zdravstvene organizacije 2014-2019: "K univerzalnemu zdravju oči", ki teče v okviru svetovne pobude VISION 2020, je tekoča tema Svetovnega dne vida "Univerzalno zdravje oči".

L.SI.COM.10.2018.2963

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2017 je imela skupina Bayer okoli 99.800 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 35,0 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,4 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,5 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

Več za medije na: press.bayer.com

Facebook: http://www.facebook.com/pharma.bayer

Twitter: https://twitter.com/BayerPharma

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, tel. 01 581 44 13

e-pošta: katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik, tel. 01 581 44 64

e-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

Za več informacij obiščite www.pharma.bayer.com

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.


[1] International Agency for the Prevention of Blindness. The Impact of a Growing and Ageing Population. http://atlas.iapb.org/vision-trends/impact-growing-ageing-population/ Zadnji dostop: avgust 2018.

[2] International Agency for the Prevention of Blindness. GBVI - Changes in Numbers & Prevalence Dostopno prek: http://atlas.iapb.org/global-burden-vision-impairment/gbvi-changes-numbers-prevalence/ Zadnji dostop: avgust 2018.

[3] Bourne RRA, Jonas JB, Bron AM on behalf of the Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease Study, et al Prevalence and causes of vision loss in high-income countries and in Eastern and Central Europe in 2015: magnitude, temporal trends and projections British Journal of Ophthalmology 2018;102:575-585.