O-STA

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL praznuje

60. obletnica Katedre za prostorsko planiranje - KPP in 45. obletnica študija prostorskega planiranja

60. obletnica Katedre za prostorsko planiranje - KPP in 45. obletnica študija prostorskega planiranja

Letos področje prostorskega planiranja v Sloveniji praznuje kar dve pomembni obletnici, obe pa sta povezani s Fakulteto za geodezijo in gradbeništvo Univerze v Ljubljani. Mineva namreč 60 let, odkar je prof. Saša Sedlar na takratni Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo ustanovil Katedro za komunalno tehniko, predhodnico današnje Katedre za prostorsko planiranje - KPP, in 45 let od ustanovitve Interdisciplinarnega podiplomskega študija prostorskega in urbanističnega planiranja - IPŠPUP. Okrogla miza, s katero bodo obeležili obe obletnici, bo na fakulteti v petek, 9. 11., ob 10. uri. Vabljeni so vsi, ki bi jih dogodek zanimal.

Obletnici bodo na UL FGG obeležili z okroglo mizo

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo bodo pomembni obletnici obeležili z okroglo mizo, na kateri se bodo ozrli nazaj, ocenili stanje in skušali pogledati v prihodnost, z namenom, da osvetlijo vlogo prostorskega načrtovanja in prostorskih načrtovalcev v 21. stoletju. Na okrogli mizi z naslovom Prostorski načrtovalci 21. stoletja in njihova vloga pri urejanju in načrtovanju slovenskega prostora bodo dali poseben poudarek tudi izobraževanju na tem področju v Sloveniji ter stanju v praksi.

Monografija z naslovom Prostorski načrtovalci 21. stoletja

Ob tej priložnosti je izšla tudi znanstvena monografija z naslovom Prostorski načrtovalci 21. stoletja. Monografija prepleta razvojni in akademski vidik prostorskega načrtovanja z izkušnjami iz prakse, izpostavlja regionalno prostorsko planiranje kot eno izmed pomembnih tem ter osvetljuje različne aktualne teme prostorskega načrtovanja, urejanju podeželja, podnebnih sprememb in prostorskih evidenc. "Prostorsko planiranje morda ni prepoznavno v imenu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, a je izredno pomembno za skoraj vse veje znanosti in inženirstva, ki jih poučujemo na UL FGG," je v uvodniku monografije poudaril dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL prof. dr. Matjaž Mikoš.